Stómia

Slovo stómia pochádza z gréčtiny a znamená „ústa“, v prenesenom význame potom „otvor, vyústenie alebo vývod“.

Stómia je normálne kruhová alebo oválna, červenej farby, podobne ako sliznica v ústach. V stómii sa nenachádzajú žiadne nervové zakončenia, takže nie citlivá na bolesť.

Podľa toho, ktorý dutý orgán je vyvedený na brušnú dutinu sú rozlišované tri druhy stómií:
• Kolostómia – vývod hrubého čreva
• Ileostómia – vývod tenkého čreva
• Urostómia – vývod močovodu

Podľa doby, na ktorú je stómia vytvorená poznáme:
• Dočasnú, ktorá slúži len k odľahčeniu činnosti čreva do doby jeho zhojenia a potom môže byť stómia zrušená.
• Trvalú, ktorá je nevratná, je zakladaná pri závažných ochoreniach či poškodených zvieračoch.

Najčastejšie príčiny pre vyvedenie stómie:
• onkologické ochorenie
• zápaly čriev (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba)
• inkontinencie stolice
• úrazy a poranenia
• poškodenie z ožarovania
• prekážky v močových cestách
• a mnohé iné

STOMIK – jeho definícia

Stomik je zdravotne ťažko postihnutý občan, ktorý má dočasne alebo trvale vyvedený dutý orgán navonok, najčastejšie hrubé črevo (kolostómia), tenké črevo (ileostómia) alebo močovod (urostómia), čím dochádza k zmene základných fyziologických funkcií k neovládateľnému vyprázdňovaniu stolice, črevného obsahu alebo moču neprirodzenou cestou s nutnosťou používania stomických pomôcok dôsledkom čoho je zhoršená kvalita života.

ZAUJÍMA VÁS VIAC?

ŽIVOT SO STÓMIOU