Časopis

V roku 1997 firma COLOPLAST a združenie SLOVILCO začali spolu vydávať časopis pod názvom HELIOS. Časopis zaoberajúci sa  problematikou stomikov ich pridružených chorôb a činnosťou ILCO klubov ako i združenia SLOVILCO.

Prvé číslo časopisu HELIOS vyšlo dňa 06.05.1997. Náklad celého vydávania časopisu hradila firma COLOPLAST.

V roku 2000 po dohode firiem COLOPLAST, ConvaTec, B Braun, DANSAC a združenia SLOVILCO sa dohodlo že združenie SLOVILCO bude vydávať časopis pre stomikov za sponzorského prispenia uvedených firiem  pod názvom SLOVILCO

Prvé číslo časopisu SLOVILCO bolo vydané k VI. Celoslovenským dňom stomikov  konaných dňa 2.—3. júla 2000 v Martine.

 • Život so stómiou
 • Sprievodca životom
 • Výber produktov hojenie rán
 • Katalóg
 • Poradca stomika
 • Moderné hojenie rán
 • Aktívne so stómiou
 • Sprievodca sortimentom
 • Varíme so stomasestrami
 • SLOVILCO 2/2018
 • Radim 2/2018  
 • Radim 1/2019
 • SLOVILCO 1/2019
 • SLOVILCO 2/2019
 • Slovenský pacient
 • Sprievodca životom ľudí so stómiou
 • Antioxidanty
 • SLOVILCO 2020
 • SLOVILCO 1/2021

Časopis SLOVILCO vydáva:

Slovenské združenie stomikov

Hurbanova č.23

036 01  Martin

Slovensko

Ako občasník pre stomikov a odborné kruhy.

Registračné číslo

MK SR  EV 3172 / 09