Kontakty

PREDSEDNÍCTVO SLOVILCO

Prezident SLOVILCO

ILCO klub Žilina
Peter Baláži
+421 904 390 499
peterbalazi77@gmail.com

Viceprezident SLOVILCO

Alena Blažejová
+421 907 093 746
alena.blazejova@gmail.com

Anton Uríček
+421 905 862 440
tourko2@gmail.com

Rada odborníkov SLOVILCO

ILCO klub Martin
MUDr. Jaroslav Lúčan, PhD.
Mobil: +421 904 418 207
E-mail: lucanjaro@gmail.com

Tajomník SLOVILCO

ILCO klub Banská Bystrica
Mgr. Nadežda Bieliková
Mobil: +421 908 506 584
E-mail: nkollarova@gmail.com

Hospodár SLOVILCO

ILCO klub Topoľčany
Antónia Kopčanová
Mobil: +421 911 930 642
E-mail: antoniakopcanova@gmail.com

Šéfredaktor časopisu SLOVILCO

ILCO klub Bratislava
Mgr. Andrea Stúpalová
E-mail: redakcia@slovilco.sk

ILCO KLUBY SLOVILCO

ILCO klub Banská Bystrica

Mgr. Nadežda Bieliková
Mobil: +421 908 506 584
E-mail: kollarova@gmail.com

ILCO klub Bratislava

Alena Blažejová
Mobil: +421 907 093 746
E-mail: alena.blazejova@gmail.com

ILCO klub Galanta

Milan Feješ
Mobil: +421 949 713 859
E-mail: milanfejes@centrum.sk

ILCO klub Ilava

Anton Uríček
Mobil: +421 905 862 440
E-mail: tourko2@gmail.com

ILCO klub Košice

Rudolf Martinek
Mobil: +421 905 272 329
E-mail: martinekrudolf@gmail.com

ILCO klub Levice

Ľubomír Polák
Mobil: +421 907 345 198
E-mail: polak.levice@gmail.com

ILCO klub Martin

Štefan Staňo
Mobil: +421 905 477 638
E-mail: sstano@ilcoklubstomikovmartin.sk

ILCO klub Michalovce

Marianna Sobčáková
Mobil: +421 907 533 549
E-mail: mariannasobcakova@gmail.com

ILCO klub Nové Zámky

Eva Zúberová
+421 908 728 264
zuberova.eva@gmail.com

ILCO klub Prievidza

Ing. Emil Očenáš
Mobil: +421 903 725 302
E-mail: ilcoprievidza@gmail.sk

ILCO klub Prešov

Alžbeta Jenčová
Mobil : +421 949 818 286
E-mail : alzbeta.jencova60@gmail.sk

ILCO klub Považská Bystrica

Ing. Mária Pecinová
Mobil: +421 903 561 118
E-mail: pecinova@post.sk

ILCO klub Smižany

Michal Bobko
Mobil: +421 907 478 643
E-mail: pribina39@gmail.com

ILCO klub Topoľčany

Anna Trenčanská
Mobil: +421 908 785 771
E-mail: annatrencanska123@gmail.com

ILCO klub Trenčín

Ján Vašíček
Mobil: +421 902 301 065
E-mail: jvasicek49@gmail.com

ILCO klub Trnava

Alena Mikulíková
+421 918 813 930
alenamimisk@gmail.com

ILCO klub Žilina

Peter Baláži
Mobil: +421 904 390 499
E-mail: peterbalazi77@gmail.com