Kto sme

Stómia – krátke, ale pre nás výstižne slovo. Čo všetko sa pod týmto slovom skrýva vie najlepšie len ten, kto dôsledky tejto diagnózy znáša – stomik. Prvé stretnutie postihnutého so slovom „stómia“ vyvoláva v ňom množstvo otázok, ale málo odpovedí, najmä jedna otázka sa stále opakuje: „Prečo práve ja?“. Odpoveď na túto otázku nám nevie dať nik, ale potrebujeme o nej hovoriť, niekomu sa zdôveriť o tom najhlbšom, čo sa týka nás či sú to už otázky strachu alebo budúcnosti a životných istôt. Toto všetko nás vedie často k bezradnosti, k pocitom strachu a tiež k hľadaniu zázračného lieku na naše ochorenie.

Stomik potrebuje partnera, ktorému v danej chvíli dôveruje, ktorý je pripravený na rozhovor s ním, osobu, ktorej sa môže zveriť so svojimi problémami, ktorá mu poskytne útechu a v dôvernom rozhovore si človek urovná svoje myšlienky. A tu nastupujú a svoju nezastupiteľnú prácu vykonávajú stomasestry (stomaterapeutky). Stretávajú sa so stomikom v najkritickejších chvíľach jeho života a svojím prístupom v predoperačnom i pooperačnom období, keď sa pacient rozhoduje pre operáciu, prežívajú s ním prvé reakcie na realitu svojho postihnutia. Snažia sa získať jeho dôveru a pripraviť ho na prijímanie rád i pomoci. I od dobrovoľných členov – stomikov, aby pomohli a boli oporou v prvých chvíľach pred i po operácii stomika. Nakoniec rada rovnako postihnutého je radou i pre toho druhého rovnako postihnutého na prekonanie vlastnej neschopnosti sa o seba postarať a vyrovnať sa s novou životnou situáciou, ktorou sa musí stomik vyrovnať sám i s pomocou rodiny. Dostali sme šancu žiť ďalej svoj život a začali sme si ho viac vážiť i tých, ktorí nám pomáhajú tieto životné ťažkosti prekonávať. Mnohí boj o svoj život prehrali a túto šancu nedostali, hoci si to veľmi želali. My na nich s láskou spomíname. Napokon, život i so stómiou je predsa krásny.