Kto sme

SLOVILCO- Slovenské združenie stomikov je tu pre vás od roku 1991.

Prvý svojpomocný klub stomikov vznikol dňa 17.03.1988 v Bratislave. Bol zároveň zárodkom pre vznik ďalších klubov na Slovensku – Trenčín (19.12.1990), Košice (03.09.1991), Nové Zámky (06.11.1991), Martin (19.12.1991). Tieto kluby dali podnet k vzniku zastrešujúcej organizácie SLOVILCO aj za pomoci zakladajúcich členov Doc. MUDr. Augustína Prochotského, CSc a MUDr. Jaroslava Lúčana, PhD.. Stanovy SLOVILCO boli predložené na MV SR na zaregistrovanie dňa 19.11.1991 a tento dátum je zároveň dátumom vzniku SLOVILCO.

Prvým prezidentom SLOVILCO sa stala Marta Szücsová z ILCO klubu Nové Zámky.

 

NAŠE CIELE

 • Cieľom a poslaním SLOVILCO je napomáhať vytvárať lepšie podmienky pre život stomikov.
 • SLOVILCO sa spolupodieľa v mene všetkých stomikov na komunikácii so zainteresovanými organizáciami ako sú napríklad ministerstvá, zdravotné poisťovne, distribútori stomických pomôcok, lekári, stomasestry a ďalší.
 • Zakladáme nové kluby a staráme sa o zachovanie už tých fungujúcich.
 • Vzdelávame stomikov a verejnosť.
 • Zúčastňujeme sa odborných konferencií.
 • Organizujeme pravidelné celoslovenské stretnutia a rekondičné pobyty pre všetky ILCO kluby.
 • Vydávame časopis Slovilco.

 

PREDSEDNÍCTVO SLOVILCO

Prezident SLOVILCO

ILCO klub Žilina
Peter Baláži
+421 904 390 499
peterbalazi77@gmail.com

 

Tajomník SLOVILCO

ILCO klub Banská Bystrica
Mgr. Nadežda Bieliková
+421 908 506 584
nkollarova@gmail.com

Viceprezident SLOVILCO

ILCO klub Bratislava
Alena Blažejová
Mobil: +421 907 093 746
E-mail: alena.blazejova@gmail.com

ILCO klub Ilava
Anton Uríček
Mobil: +421 905 862 440
E-mail: tourko2@gmail.com

Hospodár SLOVILCO

ILCO klub Topoľčany
Antónia Kopčanová
+421 911 930 642
antoniakopcanova@gmail.com

Rada odborníkov SLOVILCO

ILCO klub Martin
MUDr. Jaroslav Lúčan, PhD.
+421 904 418 207
lucanjaro@gmail.com

 

Šéfredaktor časopisu SLOVILCO

ILCO klub Bratislava
Mgr. Andrea Stúpalová
redakcia@slovilco.sk

 

ILCO KLUBY

ILCO kluby sú roztrúsené po celom Slovensku. V súčasnosti ich funguje 17 (kontakty tu). Každý má svojho predsedu, ktorým je samotný stomik.
ILCO kluby pomáhajú hlavne začínajúcim stomikom, kedy im vedia poskytnúť kompletné poradenstvo – ošetrovanie stómie, stravovanie, obliekanie, kompenzácie, návrat do práce a podobne. Osobná skúsenosť stomikov je na nezaplatenie, preto určite odporúčame zájsť do klubu, ktorý je k vášmu bydlisku čo najbližšie. Vítaní sú aj rodinní príslušníci.

 

ČINNOSŤ KLUBOV

 • pravidelné stretnutia niekoľkokrát ročne
 • poradenstvo stomikom
 • výlety, kultúrno-spoločenské akcie, celoslovenské stretnutia
 • rekondičné pobyty
 • prezentácie stomických pomôcok
 • stretnutia s lekárom alebo stomasestrou