Aktuality

PREUKAZ ŤZP

Ako vybaviť preukaz zdravotne ťažko postihnutej osoby

O vydanie preukazu je potrebné požiadať na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska na oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností.

Je treba predložiť:

  • Žiadosť o vyhotovenie preukazu (stiahni tu)
  • Tlačivo lekársky nález. Toto tlačivo vypisuje obvodný lekár a treba ho doložiť s kópiami všetkých potrebných nálezov odborných lekárov.
  • Fotografia.

Lehota úradu na vybavenie je 30 dní. Preukaz dostanete po posúdení, kedy je miera funkčnej poruchy minimálne 50 %.

Viac informácií nájdete na stránkach ÚPSVaR (čítaj tu)

Ako držiteľ preukazu ŤZP máte nárok na rôzne zľavy a kompenzácie, napr. oslobodenie o úhrady za diaľničnú známku, zľavy v doprave, na podujatiach atď.