Časopis

 

image388

Časopis SLOVILCO vydáva Slovenské združenie stomikov

Hurbanova č.23

036 01  Martin

Slovensko

Ako občasník pre stomikov a odborné kruhy.

Registračné číslo

MK SR  EV 3172 / 09

V roku 1997 firma COLOPLAST a združenie SLOVILCO začali spolu vydávať časopis pod názvom HELIOS. Časopis zaoberajúci sa  problematikou stomikov  ich pridružených chorôb a činnosťou ILCO klubov ako i združenia SLOVILCO.

Prvé číslo časopisu HELIOS vyšlo dňa 06.05.1997 . Náklad celého vydávania časopisu hradila firma COLOPLAST.

V roku 2000 po dohode firiem COLOPLAST, ConvaTec , B Braun, DANSAC a združenia SLOVILCO sa dohodlo že združenie SLOVILCO bude vydávať časopis pre stomikov za sponzorského prispenia uvedených firiem  pod názvom SLOVILCO

Prvé číslo časopisu SLOVILCO bolo vydané k VI. Celoslovenským dňom stomikov  konaných dňa 2.—3. júla 2000 v Martine

Časopis :

2/2008

1/2009

1/2010

1/2011

UPOZORNENIE ! ! !      
Je nám ľúto, ale ďalšie časopisy v roku 2011 nemôžeme vydať. Projekt nebol podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Ďakujeme za pochopenie.

časopis  SLOVILCO 1/2012  vydaný za finančnej pomoci Ligy proti rakovine Slovenska

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.