Správa:
Webstránky SLOVILCO práve prechádzajú úpravou... Ďakujeme za porozumenie...
Fashion & Lifestyle
Príspevok na prepravu
Slovilco / 23/02/2020 Podmienky: • Osoba s ŤZP nie je vlastníkom ani držiteľom osobného motorového vozidla. • Preprava je uskutočňovaná iným subjektom, ktorý má na to oprávnenie, napríklad taxislužbou. • Nejde o prepravu
Peňažný príspevok – tabuľka
Slovilco / 03/11/2019 447 /2008 Z.z. Výška peňažných príspevkov poskytovaných na kompenzácie platné od 1.7.2019         § 26 ods. 3 (3) Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik
Výška peňažných príspevkov
Slovilco / 02/11/2019 Zákon č.447/2088 Z. z. Výška peňažných príspevkov poskytovaných na kompenzácie platné od 1.7.2019 § 26 ods.3 Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky, alebo peňažný príspevok 
Životné minimum 1.júla 2019
Slovilco / 28/10/2019 Výška životného minima od 1. júla 2019 K 1. júlu 2019 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 183/2019 Z. z. Za životné minimum

Sports News

Príspevok na prepravu
Slovilco / 23/02/2020

Podmienky: • Osoba s ŤZP

Peňažný príspevok – tabuľka
Slovilco / 03/11/2019

447 /2008 Z.z. Výška peňažných

Výška peňažných príspevkov
Slovilco / 02/11/2019

Zákon č.447/2088 Z. z. Výška

Životné minimum 1.júla 2019
Slovilco / 28/10/2019

Výška životného minima od 1.

Diabetická noha
Slovilco / 08/08/2017

 Prevzaté z AOPP Pred časom

I.Medzinárodné športové hry Dudince
Slovilco / 16/09/2016

 I. Medzinárodne športové hry sa

Levice zájazd do Tekova
Slovilco / 15/10/2015

ILCO klub Levice v Tekove