Úvod

Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

zakladateľ svojpomocného klubu stomikov v Bratislave ako i Slovenského združenia stomikov pod názvom SLOVILCO.

Čestný člen Slovenského združenia SLOVILCO.

Kým sa to všetko uskutočnilo uplynul istý čas bolo potrebné vynaložiť určitú námahu, nájsť ľudí ktorí na tejto ceste pomohli. 

A tu mi nedá nespomenúť: PhDr. Konečného, Prof. Černého, Doc. MUDr. Paškana, Prof. MUDr. Horňáka, MUDr. Lúčana, či MUDr. Korca.

Nemožno tiež nespomenúť Andrew Adamsa jeho zástupcu a nástupcu Ing. Libora Urbana a Ing. Ivana Vanču, ktorí všetci ako zástupcovia fi. ConvaTec ( A  Bristol –Myers Squibb Company ) v úplných začiatkoch napomáhali našemu hnutiu materiálne.

Dňa 17.03.1988 sa uskutočnila zakladajúca schôdza svojpomocného klubu stomikov v Bratislave.

Vznik ILCO klubu v Bratislave bol zárodkom pre vznik ďalších klubov  na Slovensku. Trenčín ( 19.12.1990 ), Košice ( 03.09.1991 ), Nové Zámky ( 06.11.1991 ), Martin ( 19.12.1991 ) a zároveň dali podnet i ku vzniku strešnej organizácie SLOVILCO .

Uvedené kluby dňa  14.10.1991 o 10,00 hod. v Bratislave hotel Javorina založili organizáciu stomikov združujúcu ILCO kluby pod názvom Slovenské združenie SLOVILCO.

Stanovy SLOVILCO boli predložené na MV SR na zaregistrovanie dňa 19.11.1991 a tento dátum je zároveň dátumom vzniku SLOVILCO.

Prvým prezidentom SLOVILCO sa stala Marta Szücsová  z ILCO klubu Nové Zámky.

Resumption of SLOVILCO history.

Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc., to whom the life and problematic of the ostomates is very close because he has been meeting them daily at his workroom, has been trying to solve their health and sometimes social problems too.

He took initiative and was founder  of the first ILCO club of ostomates on Slovakia and all over slovakian  organization of ostomics. He initiated at 17th March 1988 that took place the constituent member meeting of the first ILCO club of ostomates in Bratislava and together with first ILCO clubs in Slovakia.Herewith has been starting the era of the care of ostomics on the base of spontaneity at Slovakia.

Together with another specialist as follows like: Mr. Konečný PhDr, Mr. Prof. Černý, Mr. Doc. MUDr. Paška, Mr. Prof. MUDr. Horňák, Mr. MUDr. Lúčan PhDr, Mr. MUDr. Korec, they have been managing, aiming, regulating and directing the activity of ILCO Club at Slovakia, have been promoting and aiding to make sphere of action for realization of its activities.

Aid, chiefly by material means has been provided by the firm ConvaTec (Bristol Myers Squibb Company), Mr. Andrew Adams, latter Mr. Ing. Libor Urban and Mr. Ing. Ivan Vančo. The fact of the growth of ILCO club of Ostomates in Bratislava encouraged the ostomics in other Slovak towns. So grow by degrees ILCO clubs in Trenčín, in Košice, Nové Zámky, Martin and in the following towns. The activities of these clubs caused the need for coordination of theirs activity and necessity of mutual informedness at all slovakian level.

At the meeting which took place on 14 th October 1991 in Bratislava (hotel Javorina), the  representants of already existing ILCO clubs disputed about foundation of covering organization for ILCO clubs with all over slovakian activivity.This meeting was sucsessful, there was approved all over slovakian organisation SLOVILCO.

Regulations of the organisation „SLOVILCO“  were enregistered by the Home Office of SR at 19-11-1991 and this day is considered as the day of creation of Association SLOVILCO. All over Slovakian Organisation of Ostomates work under common title Slovak  Ostomy Association – SLOVILCO. This Association joins 29 Ilco clubs of ostomics in the frame of Slovak republic and generates the conditions for foundation further ILCO clubs. Lasting mission and main aim of Slovak Ostomy Association is to provide subservience to the ostomics, innovate or gain better quality of their lifes and better re-integration in to the family and social life.

Slovak Ostomy Association – SLOVILCO is a part of World Ostomy Association (IOA) and European Ostomy Association (EOA).