Definícia

Slovo stómia pochádza z gréčtiny a znamená „ ústa “, v prenesenom význame potom „otvor, vyústenie alebo vývod“.

Stómia je normálne kruhová alebo oválna, červenej farby, podobne ako sliznica v ústach. V stómii sa nenachádzajú žiadne nervové zakončenia, takže nie citlivá na bolesť.

Podľa toho, ktorý dutý orgán je vyvedený na brušnú dutinu sú rozlišované tri druhy stómií:

Kolostómia  = vývod hrubého čreva

Ileostómia   = vývod tenkého čreva

Urostómia   = vývod močovodu

Podľa doby, na ktorú je stómia vytvorená, sa rozlišujú :

Dočasná = sa vyskytuje menej často a slúži len k odľahčeniu činnosti čreva do doby jeho zhojenia. a potom môže byť stómia zrušená.

Trvalá = nevratná, je zakladaná pri závažných onemocneniach či poškodených zvieračoch.  So stómiou postihnutý žije celý zvyšok života (i desiatky rokov).

STOMIK – jeho definícia

Stomik je zdravotne ťažko postihnutý občan, ktorý má dočasne alebo trvale vyvedený dutý orgán navonok, najčastejšie hrubé črevo (kolostómia), tenké črevo (ileostómia) alebo močovod (urostómia), čím dochádza k zmene základných fyziologických funkcií k neovládateľnému vyprázdňovaniu stolice, črevného obsahu alebo moču neprirodzenou cestou s nutnosťou používania stomických pomôcok dôsledkom čoho je výrazne zhoršená kvalita života.