Činnosť klubov

Činnosť SLOVILCO a ILCO klubov

Trojstretnutie 2007
Trojstretnutie 2008
Trojstretnutie 2009
Trojstretnutie 2010
Trojstretnutie 2011
Trojstretnutie 2012
Trojstretnutie 2013
Trojstretnutie 2014
Trojstretnutie 2015
Trojstretnutie 2016
Trojstretnutie 2017
Trojstretnutie 2018
Trojstretnutie 2019

2018
25 rokov Trnava
25 rokov Prešov
ILCO klub ILAVA zájazd
Zájazd Považská Bystrica Wieliczka
Posedenie Žilina
Posedenie Banská Bystrica
30.rokov ILCO Bratislava
Stomici v Chorvátsku
Posedenie ILCO Topoľčany
Posedenia Ilava

2019

Činnosť ILCO Levice
Tekov posedenie
Oberačka Tekovské Lužany
Trojstretnutie klubov
Posedenie Tekov

25 rokov Považská Bystrica
Posedenie Topoľčany
Posedenie ILAVA
25 rokov Žilina
VČS Banská Bystrica
VČS Martin
Celoslovenské stretnutie stomikov 2019
Valné zhromaždenie SLOVILCO
Štvorstretnutie v Poľsku
Posedenie Žilina 2019

2020
Stretnutie stomikov na Duchonke
Stretnutie Žilina 2020
Stretnutie ILAVA 2020
Stretnutie Topoľčany 2020

2021
30 rokov SLOVILCO 2021
Čičmany
Stretnutie na Duchonke