Zaujímavé stránky

Stránka pre stomikov
Spolu proti rakovine
Rakovina čreva   nové

 Počasie SR

Europacolon

Občianske združenie boja proti rakovine hrubého čreva a konečníka

Chcete sa dozvedieť viac klikni

Občianske združenie Barlička

Občianske združenie Margarétka

Slovenský zväz telesne postihnutých

Info pacient – časopis pre pacientov

Štátny ústav pre kontrolu liečiv Zabezpečuje dozor nad kvalitou,

účinnosťou,bezpečnosťou liečiv a zdravotníckych výrobkov – databáza liekov.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Vykonáva dohľad

nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti-prijíma sťažnosti od občanov

Liga proti rakovine SR

AOZPO SR

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR

NROZP SR

Občianske združenie celoštátnych organizácií občanov so zdravotným postihnutím

NROZP SR – Mosty

Časopis Mosty inklúzie

NROZP SR – Bariéry

Vitajte na stránke projektu „Bariéry“ . Projekt Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím

SHR SR

Slovenská humanitná rada SR

AOPP SR

Informovaný pacient

Diabetik

Informácie pre diabetikov

Kardioklub SR

České  ILCO

České združenie stomikov

ILCO klub Ostrava

Stránka ILCO klubu Ostrava

Klub sclerosis multiplex, Nitra

Občianske združenie postihnutých na ochorenie sclerosis multiplex z regiónu Nitra

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, Bratislava

Občianske združenie na pomoc ľuďom s Downovým syndrómom pri ich začleňovaní do života, pri ich vzdelávaní, pracovnom zaradení a využívaní voľného času

Aura

Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou – rekondičné pobyty, spolupráca s ústavmi, legislatíva


Zdravotne poistenie :

 DÔVERA zdravotná poisťovňa a.s.www.dovera.sk
Spoločná zdravotná poisťovňawww.szp.sk
Union zdravotná poisťovňa, a.s.www.unionzp.sk
Všeobecná zdravotná poisťovňawww.vszp.sk


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.