Visegrad Fund

logo_ivf

Slovenské združenie stomikov SLOVILCO požiadalo formou dotácie finančné prostriedky na akciu stretnutie stomikov 4.krajín Poľsko , Maďarsko, Česko, Slovensko pod názvom
„Štvorstretnutie“

Logo PolILCO

Polskie towarzystvo stomijne POL-ILKO

Logo ILCO hungariaMagyár ILCO sövetség

Logo České ILCOČeské ILCO

Logo-SLOVILCO-12-2014Slovenské združenie stomikov SLOVILCO

Stretnutie sa uskutoční v hoteli Régia Bojnice v dňoch 8.9.10.9.2017 za účasti 120 osôb zo štyroch krajín. Za každú krajinu pricestuje 30 osôb.
Na stretnutí  sa zúčastnení budu zaoberať zdravotným postihnutím ( stómiou ). Zabezpečením stomických pomôcok, zákonom o kompenzáciách, sociálnom zabezpečení,
kúpeľnou liečbou pre stomikov, a inými problémami stomického hnutia.

Touto cestou združenie SLOVILCO ďakuje Visegrad Fund za pridelené finančné prostriedky na túto akciu stretnutia sa stomikov 4 krajín.

Ján Čačko
Prezident SLOVILCO

Bulletin