Slovenské združenie stomikov

Stomické poradne

FNB F.D.Roosevelta Banská Bystrica
NsP SV. Jakuba , n.o. Bardejov
POKO ambulancia (poliklinika 3 posch.) Onkologická ambulancia
Nám. L.Svobodu č.1 Ul. S. Jakuba č.21
97517 Banská Bystrica 08501 Bardejov
pani Inga Koňárová Mária Arendáčová
tel : 048/4413546 tel.: 054/4788435
Po a Pia. od 9,00 – 14,00 hod. Po. a Pia. od 7,30 do 16,00 hod.
   
Univerzitná nem. Kramáre  Bratislava FN Petržalka
pracovisko Kramáre č.dv. 111 Ambul.klinickej onkológie a chirurgie
Limbová č.5 Antolská č.11
83101 Bratislava 85107 Bratislava
pani Alena Tóthová, chirurgická ambulancia MUDr. Marián Príbeľský, CSc , Alena Briacca
Po 13,00 – 14,00 hod. tel.: 02/68672508
Tel. : 02/59542467 Pondelok, utorok streda
   
Onkologický ústav Sv.Alžbety Bratislava
 UNsP Milosrdní Bratia s.r.o.
 Bratislava  Bratislava
 stomická ambulancia  Nám. SNP č.10
 Heyduková č.10  81465 Bratislava
 81250 Bratislava  Mgr. Iveta Simonová
 Mgr. Lada Valová Tel.: 02/57887400
 tel.: 02/59249215 mobil : 0902334560
každá prvá streda v mesiaci Po dohovore je možný i iný termín
  štvrtok od 14:00 – 15:00
 NsP Dolný Kubín, stomická ambulancia  NsP Dunajská Streda, chirurgické oddelenie
Nemocničná č.1944/10 I.poschodie
02614 Dolný Kubín Veľkoblahovská č.23
pani Zlatica Mišúlová 929 01 Dunajská Streda
tel.: 043/5801276 Judita Kósa
  tel.: 0918710035
  tel.: 041/5571210
 Nemocnica A.Leňa Humenné, n.o.  AGEL a.s.Nemocnica  Komárno
ul .Nemocničná č.7 ul. Mederčská č.39
06636 Humenné 94575 Komárno
Chirurgické oddelenie Chirurgické oddelenie
Mgr. Jana Rošková Mgr. Alica Zsomborgi, Mária Vörösová
tel.: 0918213868 tel.: 035/7909587
1 a 3 streda v mesiaci Po – Pia. od 8,00 – 14,00 hod.
   
   
Fn L.Pasteura Košice
FN L. Pasteura, Košice
Urologické oddelenie I.Chirugická ambulancia
Rastislavová ul. č.43 Tr. SNP č.1
04190 Košice 04190 Košice
 Mgr. Iveta Nagyová  Mgr. Janette Janitorová
 tel.: 055/6152143  tel.: 055/6403870 – 055/6403472
 Ut. – Štvr. od 13,00 – 14,00 hod  Štvr. od 10,00 – 13,30 hod.
   
Nemocnica Košice – Šaca a.s. NsP Levice
II.Chirurgická klinika Chirurgická príjmová ambulancia pri NsP n.o.
Lúčna č. 57 93401 Levice
04015 Košice – Šaca MUDr. Dušan Híc
pani Anna Rusnáková pani Katarína Mačuhová
tel.: 055/7234988 tel. : 0915246091
Po. od 10,00 – 13,00 hod. pracovné dni od 7,00 – 15,00 hod.
   
NsP Liptovský Mikuláš  VšNsP Lučenec, n.o. POKO ambulancia
 onko – chirurgická ambulancia POKO  Nám. Republiky č.14
 Palučanská č.25  98439 Lučenec
 03126 Liptovský Mikuláš  pani  Iveta Mikulšicová
 prim. MUDr. Ján Drobčo  Utor. od 8,30 – 14,00 hod.
 pani Jana Palastyhová  Str. od 10,00 – 14,00 hod
 tel.: 052/5563281  
 Str. od 8,00 – 14,30 hod  
   
 NsP Štefana Kukuru Michalovce  Dolnooravská nemocnica Dolný Kubín
Chirurgické oddelenie Chirurgická ambulancia
Špitálska č.2 Nemocničná č.1944/10
Mgr. Anna Matiová MUDr. Bajáček
Bc. Zlatica Mišulová
tel. : 056/6416537 tel. :043/5801276
Po. od 7,00 – 15,30 hod.  
   
Nitra chirurgická ambulancia I.poschodie NsP Nové Mesto nad Váhom
ul. Špitálska č.13 Gastroenterologická ambulancia prízemie
94901 Nitra ul. M. R. Štefánika č.1
tel. : 037/6942231 91501  Nové Mesto nad Váhom
denne : od 8,00 – 12,00 hod pani Tatiana Skovajsová
  tel. : 032/7740330
   
Nové Zámky Chirurgická klinika 7 poschodie NZZ ambulancia klinickej onkológia Partizánske
ul. Slovenská č.11 Nádražná č.686/4
94002 Nové Zámky 958 01  Partizánske
tel. : 035/6912215 MUDr. Alexandra Szabová
pani Monika Lužicová tel. : 036/7473317
  Pon. – Piatok. od 11,00 – 13,00 hod
   
NsP Poprad, POKO ambulancia NsP Považská Bystrica
ul. Mnoheľová č.2 stomická ambulancia
05801 Poprad 01701 Považská Bystrica
pani Lucia Frančeková MUDr. Szikora ; p.Jánošková
tel.: 0908501555 tel. : 042/4304426
Pon. – Pia. od 8:00 – 14:00 Piatok od 10,00 – 14,00 hod
   
 FNsP J. A. Reimana, Prešov  Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Urologická ambulancia ul. Šrobárová č.2
ul. Hollého č.14 979 01 Rimavská Sobota
08001 Prešov pani Zdenka Filipiaková
pani Zuzana Tkáčová tel.: 047/4612337
tel.: 051/7011663 Po – Pia. od 14,00 – 15,30 hod
Ut. Štv. od 8,00 – 12,00 hod  
   
ÚVN Ružomberok, POKO ambulancia Nemocnica Snina, s.r.o. Chirurgická ambulancia
ul. Gen. Miloša Vesela č.21 ul. Sládkovičova č.300/3
03426 Ružomberok 06901 Snina
pani Jana Mišková MUDr. Marek Andraščík
tel. : 044/4382804 tel. : 057/7623407
Pia. od 11,00 – 13,00 hod Štvr. od 13,00 – 15,00 hod.
   
NsP Stará Ľubovňa Nemocnica arm.generála L. Svobodu, n.o.
POKO ambulancia ul. MUDr. Pribilu č.412/4
ul. Obrancov mieru č.3 08901 Svidník
06401 Stará Ľubovňa POKO ambulancia
MUDr. Martina Turčaniová ; V.Piknová pani Emília Kolesárová
tel : 052/4317331 tel. : 054/7860254
každý deň  POKO od 7,00 – 14,00 hod. Str. od 12,30 – 14,30 hod
   
 Nemocnica Topoľčany  NsP Trebišov, a.s.
 POKO ambulancia  POKO ambulancia
 ul. Pavlovová č.17  ul. SNP č.1079/76
 955 20 Topoľčany  075 01 Trebišov
 pani Mária Michnová  pani Oľga Lokšová
 tel : 038/5351618  tel. : 056/6660772
 Pondelok  od 13,00 – 14,30 hod  Po. a Pia. od 7,00 -9,30 hod a od 14,00 – 14,40 hod.
   
 FNsP Trnava  NsP Trstená
 Proktologická ambulancia  Chirurgické oddelenie
 ul. A. Žarnova č.11  ul. Bernoláková č. 24
917 75  Trnava 027 44  Trstená
  pani Eva Drobulová
Pia. od 10,00 – 12,00 hod  
   
NsP Vaše zdravie, n.o. Zvolen Svet zdravia a.s. Žiar nad Hronom
Kuzmányho nábrežie č.28 ul. Sládkovičova č.11
960 89  Zvolen 965 37  Žiar nad Hronom
Chirurgické septické oddelenie I.pos. Chirurgické oddelenie
pani Alena Jurcsíková Mgr. Margita Sedlárová
tel. : 045/5201291 tel. : 045/6709201
 Po. a Pia. od 12,00 – 14,00 hod.  Po. a Pia od 13,00 – 15,00 hod
   
 Národný onkologický ústav Bratislava
 UN  Bratislava  Ružinov
 Chirugická klinika  Chirurgická ambulancia I.pos. č.dv. 98
 ul. Klenová č.1  ul. Ružinovská č. 6
 831 01  Bratislava  821 01  Bratislava
 tel. : 02/59378343  Mgr. Edita Jamerneggová ; Daniela Kiššová ; Eva Lengyelová
len pre stomikov operovaných NOÚ  tel. : 02/48234801
   pondelok : 13:00 – 14:30
   
 Nemocnica Svet zdravia Rožňava
 Nemocnica Svet zdravia Michalovce
onkologické oddelenie stomaporadňa
Dipl.sestra Lenka Plačková  Dipl sestra Beáta Štefanová
 tel : 058/7771377  tel : 056/6416289
 Pond. – Pia. 7:00 – 14:00  každý druhý utorok 9:00 – 11:00
   
   
 UNLP, Košice II.chirurgická  klinika UNLP, Košice, I.chirurgická klinika
 ul. Rastislavova č.43  chirurgická ambulancia
 041 90  Košice  Tr. SNP č.1
 Mgr. Iveta Nagyová  041 90  Košice
 tel. : 055/6152145  Mgr. Gabriela Chovancová
 Streda – Štvr. od 14,00 – 15,00 hod.  tel. : 055/6403472
   mobil 0905143969
  Štvrtok 10:00 – 13:00
 Všeobecná nemocnica s poliklinikov, a.s. Levoča  MFN Martin , chirurgické oddelenie
 Probstnerová cesta č.2/666  ul. Kollárová č.2
 054 01  Levoča  036 01  Martin
 Chirurgické oddelenie  MUDr. Marek Adamík
 Mgr. Božena Molčanová  pani Jelka Stehlíková
 tel. : 053/4512651 kl. 651  tel. : 043/4203383
 St. a Štv. od 13,30 – 15,30 hod.  denne v rámci pracovnej doby
   
 NsP Nitra chirurgický pavilón  NSP Nové Zámky chirurgické oddelenie
 ul. Špitálska  ul. Slovenská č.11 A
 950 01  Nitra  940 02  Nové Zámky
 Helena Malúchová ; Mgr.Jana Šabíková  Monika Luzsiczová
 tel. : 0376545427   tel. : 035/6912215
 každý pondelok od 12,00 – 14,00 hod  Pondelok – piatok 8:00 – 14:30
piatok  8:00 – 13:00  
 Neštátne zdravotnícke zariadenie Sv. Vincent, s.r.o.  FNsP J. A. Reimana, Prešov
 ul. P. O. Hviezdoslava č.3  ul. Holého č. 14
 971 01  Prievidza  080 01  Prešov
 tel. : 046/5422765 ; 046/5426836 Mgr. Stanislava Kocová
 Pia. od 10,00 – 12,00 hod.  tel. : 051/7011161
   Pia. od 11,00 – 13,00 hod
   
NsP Sv. Barbory, a.s. Rožňava NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Ambulancia POKO Chirurgické oddelenie
ul. Špitálska č.1 ul. Jánskeho č. 1
048 01  Rožňava 052 01  Spišská Nová Ves
pani Lenka Plačková Bc. Ivana Súľovská
tel. : 058/7771733 tel. : 053/4199434
Po.- Pia. od 7,00 – 14,00 hod. každý párny štvr. od 13,00 – 18,00 hod.
   
NsP Skalica FNsP Trenčín
onkologická ambulancia stomická poradňa
ul. Koreszlova č.9 ul. Legionárska č.28
909 82  Skalica 911 01  Trenčín
pani Marta Ivičičová Mgr. Andriana Kročilová
tel. : 034/664436 pani Mária Matejíková ;
Pon. – Piatok 8:00 – 14:00 Piatok 8:00 – 13:00
   
Vranovská nemocnica, n.o. NsP Žilina
Onkologická ambulancia stomická ambulancia
ul. M. R. Štefánika č.187/177B ul. V. Spanyola č.43
093 27  Vranov nad Topľou 010 01  Žilina
MUDr. Andrej Sabanoš 4. posch. p. Beňová
tel. : 057/4865415 piatok 8:30 – 13:45
Štv. od 9,00 – 14,00 hod.  
   
Svet zdravia sv.Lukáša Galanta  
Hodská č.373/38
 
942 22  Galanta
 
MUDr. Jana Kudrnová
 
Jana Szentivanyiová
 
tel.: 031/7833870
 
Každý štvrtok 8:00 – 15:30
 
Nitriansky kraj
26/01/2020, 05:53
prevažne zamračené
JV
prevažne zamračené
-2°C
1 m/s
pocitová teplota: -2°C
tlak vzduchu: 1020 mb
vlhkosť vzduchu: 100%
rýchlosť vetra: 1 m/s JV
nárazy vetra: 3 m/s
UV-Index: 0
Východ Slnka: 07:24
Západ Slnka: 16:37
Predpoveď na 27/01/2020
deň
polojasno
J
polojasno
4°C
max. UV-Index: 1
Predpoveď na 28/01/2020
deň
prehánky
VJV
prehánky
4°C
max. UV-Index: 1
 
Stránku si teraz pozerá:
Hosting zadarmo od WebSupport.sk
Návštevnosť

Warning: Illegal string offset 'timestamp' in /nfsmnt/hosting1_1/3/0/30e90462-de5d-44b9-99b5-0f06d9fe77de/slovilco.sk/web/wp-content/plugins/firestats/firestats-wordpress.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'timestamp' in /nfsmnt/hosting1_1/3/0/30e90462-de5d-44b9-99b5-0f06d9fe77de/slovilco.sk/web/wp-content/plugins/firestats/firestats-wordpress.php on line 1080
  • Zobrazené stránky : 297631
  • Návšteníci : 91249
  • Stránky za 24 hod.: 86
  • Návšteníci za 24 hod. : 48