Stomické poradne

FNB F.D.Roosevelta Banská Bystrica
NsP SV. Jakuba , n.o. Bardejov
Odborná chir.amb.(poliklinika 1 poschodie) Onkologická ambulancia
č.dverí 1152 Ul. Sv. Jakuba č.21
Nám. L.Svobodu 1 08501 Bardejov
975 17 Banská Bystrica Mária Arendáčová
tel : 048/4413543 tel.: 054/4788435
Po a Pia. od 9,00 – 14,00 hod. Po. a Pia. od 7,30 do 16,00 hod.
   
Univerzitná nem. Kramáre  Bratislava Univerzitná nem. Bratislava – Petržalka
pracovisko Kramáre č.dv. 111 Amb.klinickej onkológie a chirurgie
Limbová č.5 Antolská č.11
83101 Bratislava 851 07 Bratislava
pani Alena Tóthová, chirurgická ambulancia MUDr. Marián Príbeľský, CSc.
Po 13,00 – 14,00 hod. tel.: 02/68672508
Tel. : 02/59542467 ; 59542366 Pondelok, utorok streda
   
Onkologický ústav Sv.Alžbety Bratislava
 UNsP Milosrdní Bratia s.r.o. Bratislava
stomická ambulancia ( prízemie) Nám. SNP č.10
 Heyduková č.10 814 65 Bratislava
812 50 Bratislava  Chir.amb. Mgr. Iveta Simonová
Mgr. Lada Valová Tel.: 02/57887400 ; mobil : 0902334560
tel.: 02/59249215 štvrtok od 14:00 – 15:00
každá prvá streda v mesiaci Po dohovore je možný i iný termín
   
Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov Národný onkologický ústav Bratislava
Ružinovská č.6 82606  Bratislava Klenová č.1 Bratislava
Chirurgická amb. 1.posch. č.dv. 101 chirurgická klinika
Eva Lengyelová; Katarína Tóthová;  Daniela Kiššová Tel.: 02/ 5937 8343
Tel.: 02/4823 1801 ; 02/ 48234766 Len pre operovaných stomikov v NOÚ
Pondelok 13,00 – 14,30 hod.  
   
 NsP stomická ambulancia, Dolný Kubín Svet zdravia, a.s.Nemocnica Galanta
Nemocničná č.1944/10 I.poschodie
02614 Dolný Kubín Veľkoblahovská č.23
pani Zlatica Mišúlová 929 01 Dunajská Streda
tel.: 043/5801276 Judita Kósa
  tel.: 0918710035
  tel.: 041/5571210
   
 Svet zdravia, a.s. Nemocnica Humenné  FORLIFE, n.o. Všeob.nem.  Komárno
ul .Nemocničná č.7 ul. Mederčská č.39
066 36 Humenné 9457 01 Komárno
Chirurgické oddelenie Chir. odd. MUDr. Gustáv Škodáček
Mgr. Lenka Fencáková  tel : 057/7706352 Mgr. Alica Zsomborgi, Zuzana Bátki Fónnad
Pondelok – piatok 8,00 – 14,00 hod tel.: 035/7909222
Mgr. Jana Rošková tel. : 0918213868 Po – Pia. od 8,00 – 15,00 hod.
1 a 3 stredu 13,00 – 15,00 hod. Onko odd. MUDr. Oľga Rosínska
  tel.035/7909587
  Pondelok – piatok 8,00 – 14,00 hod.
   
Univerz. nemoc. L.Pasteura Košice
Univerz. nemoc. L. Pasteura, Košice
Urologické oddelenie Tr. SNP č.1
Rastislavova ul. č.43 041 90 Košice
04190 Košice I.chirurg. klinika
 PhDr. Iveta Suchardová  Mgr. Gabriela Chovancová
 tel.: 055/ 615 2863  tel.: 055/640 3596 ; 0905 143 969
 Ut. – Štvr. od 13,00 – 14,30 hod  Piatok od 08,00 – 15,00 hod.
   
Nemocnica Košice – Šaca a.s. Agel Košice
Nemocnica Levice, s.r.o. Agel Levice
Lúčna č. 57 Chir.príjmová ambulancia pri NsP n.o.
040 15 Košice – Šaca SNP 19
III. chir. klinika chir.amb. Anna Rusnáková 934 01  Levice
tel.: 055/723 4518 pani Katarína Mačuchová  Tel. : 0915 246 091
Pondelok  – piatok  od 13,00 – 14,00 hod. Pondelok – piatok 07,00 – 15,00 hod.
   
Liptovská nem. s polik.  Liptovský Mikuláš 
 VšNsP , n.o. POKO amb. Lučenec
 onko – chirurgická ambulancia POKO  Nám. Republiky č.14
 Palučanská č.25  984 39 Lučenec
 03123 Liptovský Mikuláš  pani  Iveta Miklušicová
 Gabriela Kasanická  Tel. : 047/431 1555
 Tel. : 044/556 3281  Utorok a streda. od 008,00 – 14,00 hod
Piatok  od 8,00 – 14,30 hod  
   
 Svet zdravia, a.s. Nemoc.   Michalovce  Dolnooravská nemoc. Dolný Kubín
Špitálska č.2 Chirurgická ambulancia
071 01  Michalovce Nemocničná č.10
Chirurg. odd. Mgr. Anna Matiová 026 14  Dolný Kubín
tel. : 056/6416755 ; 0908 984 064 Bc. Zlatica Mišulová
Pondelok – piatok 7,00 – 15,30 hod. tel. :043/5801276 posledný piatok v mesiaci
Onko chir. amb. MUDr.Bohdan Koziak  
Tel. : 056/6416825 Štvrtok 7,00 – 14,00 hod  
Chirurg.amb. I.poschodie Nitra
NsP Nové Mesto nad Váhom
ul. Špitálska č.13 Gastroenterologická ambulancia prízemie
94901 Nitra ul. M. R. Štefánika č.1
tel. : 037/6942231 915 01  Nové Mesto nad Váhom
denne : od 8,00 – 12,00 hod pani Tatiana Skovajsová
  tel. : 032/7740330
  Pondelok – piatok 7,00 – 13,00 hod.
   
Fak.nem. s poliklinikou Nové Zámky
NZZ amb. klinickej onko Partizánske
ul. Slovenská č.11 a Nádražná č.686/4
940 34Nové Zámky 958 01  Partizánske
Chir. klinika  (9. poschodie ) Mária Utekalová
pani Monika Lužicová tel. : 03/749 8830
Tel.: 035/691 2215 Utorok od 13,00 – 14,00 hod
   
 POKO amb. s.r.o.Adus poliklinika Poprad
NsP Považská Bystrica
ul. Mnoheľová č.2 stomická ambulancia
058 01 Poprad 01701 Považská Bystrica
Mgr. Iveta Šefčáková ; Lucia Frančeková MUDr. Szikora ; p.Jánošková
tel.: 0908 501 555 tel. : 042/4304426
Pon. – Pia. od 8:00 – 14:00 Piatok od 10,00 – 14,00 hod
   
 FNsP J. A. Reimana, Prešov  Svet zdravia a.s. nemoc. Rimavská Sobota
Onko – chir. amb.  5 poschodie ul. Šrobárová č.1
ul. Holého č.14 979 12 Rimavská Sobota
080 01 Prešov Chir. odd. vedúca sestra
Pondelok prim.MUDr.Jaroslav Barla Mgr. Magdaléna  Drugdová
Štvrtok MUDr. Ján Vaška Tel. : 047/461 2337
Uro. klinika Zuzana Tkáčova Pondelok – piatok podľa dohody
Tel . : 051/701 1663  
Utorok – štvrtok 8,00 – 12,00 hod.  
   
Ústr.vojen.nemoc. SNP  Ružomberok
Nemocnica , s.r.o. Snina
ul. Gen. Miloša Vesela č.21 ul. Sládkovičova č.300/3
034 26 Ružomberok 069 01 Snina
Chir.amb. Janka Mišková Chir.odd. Mgr.Dana Titová
Tel. : 044/438 2804 Tel. : 057/787 1215
Pondelok – piatok podľa dohody Pondelok – piatok 8,00 – 14,00 hod.
   
Lubovnianská nem. Stará Ľubovňa Svet zdravia a.s. Nemoc. Svidník
ul. Obrancov mieru č.3 ul. MUDr. Pribilu č.412/4
064 01 Stará Ľubovňa 089 01 Svidník
064 01 Stará Ľubovňa Onko amb.
MUDr. Martina Turčaniová ; V.Plavnická ; pani Emília Kolesárová ; Anna Veisová
Mgr. Mária Krafčíková tel. : 054/786 0254
Tel. : 052/4312 7331 Pondelok – piatok   8,00 – 14,00 hod.
Pondelok – piatok 7,00 – 14,00 hod.  
   
 Svet zdravia a.s. Nemoc. Topoľčany  Svet zdravia a.s.  Nemoc. Trebišov
 POKO  II. ambulancia  POKO ambulancia
 ul. Pavlovová č.17  ul. SNP č.1079/76
 955 20 Topoľčany  075 01 Trebišov
 pani Mária Michnová  Mgr. Adriána Kolesárová
 tel : 038/3824414  tel. : 056/666 0772
Pondelok vyhradený stomikom  Každý  3 utorok v mesiaci od 13,00 – 15,00 hod.
   
 Fakultná nemocnica Trnava  Hornooravská  nem. s poliklinikou Trstená
 Proktologická ambulancia   Onko – chirurgická ambulancia
 ul. A. Žarnova č.11  ul. Bernolákova č. 24
917 75  Trnava 028 01   Trstená
Mária Dovičičová Tel. : 043/530 7240
Tel. : 033/593 8817  
Piatok 10,00 – 12,00 hod.  
   
Nemoc. a.s.  Agel Zvolen Svet zdravia a.s. Žiar nad Hronom
Kuzmányho nábrežie č.28 ul. Sládkovičova č.11
960 89  Zvolen 965 37  Žiar nad Hronom
Chirurgické oddelenie I.pos. Chirurgické oddelenie vedúca sestra
pani Alena Jurcsíková Mgr. Margita Sedlárová; Mária Forgáčová
tel. : 045/520 1574 tel. : 045/670 9201
Pondelok a piatok  Pondelok a piatok
   
 Národný onkologický ústav Bratislava
 UN  Bratislava  Ružinov
 Chirurgická klinika  Chirurgická ambulancia I.pos. č.dv. 98
 ul. Klenová č.1  ul. Ružinovská č. 6
 833 10  Bratislava  826 06  Bratislava
 tel. : 02/59378343  Mgr. Edita Jamerneggová ; Daniela Kiššová ; Eva Lengyelová
len pre stomikov operovaných NOÚ  tel. : 02/48234801 ; 48234766 ; 48234206
   pondelok : 13:00 – 14:30
   
 Nemoc. Svet zdravia a.s. Sv. Alžbety Rožňava
 Nemocnica Svet zdravia Michalovce
Špitálska 1 stomaporadňa
048 01  Rožňava  Dipl sestra Beáta Štefanová
 Chir.amb.  Lenka Plačková  tel : 056/6416289
 Tel. : 058/777 1377  každý druhý utorok 9:00 – 11:00
Pondelok – piatok  7,00 – 14,00 hod.  
   
 UNLP,  II.chirurgická  klinika Košice
UNLP, I.chirurgická klinika Košice,
 ul. Rastislavova č.43  chirurgická ambulancia
 041 90  Košice  Tr. SNP č.1
 Mgr. Iveta Nagyová  041 90  Košice
 tel. : 055/6152145  Mgr. Gabriela Chovancová
 Streda – Štvr. od 14,00 – 15,00 hod.  tel. : 055/6403472
   mobil 0905143969
  Štvrtok 10:00 – 13:00
 Všeob. nem.s poliklinikou, a.s. Agel  Levoča  Univerzitná nemocnica  Martin
 Probstnerova cesta č.2/3082  ul. Kollárová č.2
 054 01  Levoča  036 01  Martin
 Chir. odd. Mgr. Renáta Kopkášová  Koloproktologická ambulancia
mob.: 0917424651 MUDr. Marek Adámik
St. a Štv. od 13,30 – 15,30 hod.  tel. : 043/4203307
   Pondelok – piatok od 8,00 – 14,00 hod.
   
Fakultná nemocnica Nitra
 NSP chirurg. oddelenie Nové Zámky
 ul. Špitálska 6  ul. Slovenská č.11 A
 950 01  Nitra  940 02  Nové Zámky
 Chir.pavilón  č.dv. 163  Monika Luzsiczová
Helena Malúchová ; Mgr.Jana Šabíková   tel. : 035/6912215
Tel. : 038/654 5427  Pondelok – piatok 8:00 – 14:30
Pondelok  12,00 – 14,00 hod. piatok  8:00 – 13:00 hod.  
   
 NZZ  Sv. Vincent, s.r.o. Prievidza
 FNsP J. A. Reimana, Prešov
 ul. P. O. Hviezdoslava č.3  ul. Holého č. 14
 971 01  Prievidza  080 01  Prešov
 Onko – chir. amb. Mgr. Stanislava Kocová
 Gabriela Gabovičová  tel. : 051/7011161
Tel. : 046/542 2765  Pia. od 11,00 – 13,00 hod
   
NsP Sv. Barbory, a.s. Rožňava Svet zdravia a.s. Nem. Spišská Nová Ves
Ambulancia POKO ul. Jánskeho č. 1
ul. Špitálska č.1 052 01  Spišská Nová Ves
048 01  Rožňava Chir. oddelenie
pani Lenka Plačková Bc. Ivana Súľovská
tel. : 058/7771733 Tel. : 0904 549 101
Po.- Pia. od 7,00 – 14,00 hod. Pondelok – piatok 8,00 – 14,00 hod.
Piatok 10,00 – 12,00 hod.  
   
Fakultná. nemoc.  s poliklinikou Skalica Fakultná nemocnica Trenčín
onkologická ambulancia stomická poradňa
ul. Koreszkova č.7 ul. Legionárska č.28
909 82  Skalica 911 01  Trenčín
pani Marta Ivičičová Mgr. Andriana Kročilová
Tel. : 034/664 4365 Stomická amb.Mária Matejíková ;
Pondelok – Piatok 8:00 – 14:00 hod. Piatok 8:00 – 13:00
   
Svet zdravia a.s.  Nemoc. Vranov nad Topľou
Fakultná nemocnica s poliklinikou  Žilina
Onkologická ambulancia stomická poradňa 4 posch. č.d. 406
ul. M. R. Štefánika č.187/177B ul. V. Spanyola č.43
093 27  Vranov nad Topľou 012 01  Žilina
Mgr. Kristína Šaffová p.  Eva Beňová
tel. : 057/486 5158 ;  0908 361 075 Tel. : 041/511 0275
Utorok a štvrtok 10,00 – 14,00 hod. Piatok 8,30 – 13,45 hod.
   
Svet zdravia, a.s.Nemocnica Galanta Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Hodská č.  38
Palárikova 57
942 22  Galanta
022 01  Čadca
Rita Sidóová tel.: 031/78333875
Onko – chir. amb. vedúca sestra
Jana Szentivanyiová tel.: 031/78333870
Mgr. Mária Šimčisková
Anita Morocová  tel.: 031/7833861
tel.: 041 / 4604468
utorok 13:00 – 14:30
Streda v ordinačných hodinách
   
PRO Vitae n.o. Všeob. nem. Gelnica
MediKom, s.r.o.  chir. amb.Komárno
Nemocničná 33
Špitálska 1016
055 06  Gelnica
945 01  Komárno
Chir. amb. MUDr. Marián Hudák
MUDr. František Baštrnák
Tel. : 053/4821444 /445
Tel. : 0918 539 495
Pondelok – piatok 8,00 – 14,00 hod.
Lenka Kočišová Tel. : 035/7778182
   
Svet zdravia, a.s. Nemocnica Dunajská Streda
Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice
Veľkoblahovská  23
Rastislavova 43
929 01  Dunajská Streda
041 90  Košice
Chirurg. odd.
II.chirurg. Mgr. Iveta Nagyová
Judita Kósa
Tel. : 055/6156 2145
Tel.: 0918 710 035
Streda  a štvrtok  14,00 – 15,00 hod.
   
Poliklinika sv. Medarda , Nitra
Neštát.chir. amb. Holger Slovakia s.r.o. Prešov
Špitálska č. 13
Prostějovská 33/B
949 01  Nitra
080 01  Prešov
MUDr. Ľubomír Ševčík, Mgr. Monika Ševčíková
MUDr. Slavomír Kvokačka – kvokačka@zoznm.sk
Tel. : 037/694 2231
Tel. : 0949 718 994
Pondelok – piatok 8,00 – 12,00 hod.
Pondelok – piatok 9,00 – 12,00 hod.
   
Poliklinika PRO Care – Sekčov, Prešov
Nemocnica Zlaté Moravce
Jurkovičová č.19
Bernolákova 4
080 01  Prešov
953 01  Zlaté Moravce
Onko – chir. amb. MUDr. Ján Hanudeľ
Stomická poradňa Mgr. Ľubica Zlatňanská
Tel. : 051/756 3593
Tel. : 037/690 5204
Každý deň okrem stredy od 13,00 – 15,00 hod.
Pondelok 12,00 – 15,00 hod. Štvrtok 9,00 12,30 hod.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Nitriansky kraj
22/10/2021, 20:40
jasno
Z
jasno
13°C
6 m/s
pocitová teplota: 9°C
tlak vzduchu: 1020 mb
vlhkosť vzduchu: 64%
rýchlosť vetra: 6 m/s Z
nárazy vetra: 6 m/s
UV-Index: 0
Východ Slnka: 07:18
Západ Slnka: 17:46
Predpoveď na 20/10/2021
deň
prerušovaná oblačnosť
JV
prerušovaná oblačnosť
19°C
max. UV-Index: 2
Predpoveď na 21/10/2021
deň
prehánky
JJZ
prehánky
18°C
max. UV-Index: 1
 
Stránku si teraz pozerá: