Slovenské združenie stomikov

Stomické poradne

FNB F.D.Roosevelta NsP SV. Jakuba , n.o.
POKO ambulancia (poliklinika 3 posch.) Onkologická ambulancia
Nám. L.Svobodu č.1 Ul. S. Jakuba č.21
97517 Banská Bystrica 08501 Bardejov
pani Inga Koňárová MUDr. Jozef Chovanec, CSc
tel : 048/4413546 tel.: 054/4788314
Po a Pia. od 9,00 – 14,00 hod. Po. a Pia. od 7,00 do 12,00 hod.
   
FN Bratislava FN Petržalka
pracovisko Kramáre Ambul.klinickej onkológie a chirurgie
Limbová č.5 Antolská č.11
83101 Bratislava 85107 Bratislava
pani Alena Tóthová, chirurgická ambulancia MUDr. Marián Príbeľský, CSc , Alena Briacca
Po 13,00 – 14,00 hod. tel.: 02/68672508
  Pondelok, utorok streda
   
Onkologický ústav Sv.Alžbety  FNsP Milosrdní Bratia s.r.o.
 Bratislava  Bratislava
 stomická ambulancia  Nám. SNP č.10
 Heyduková č.10  81465 Bratislava
 81250 Bratislava  PhDr. Marta Gažiová
 Mgr. Lada Valová  
 tel.: 02/59249215  
   
 NsP Dolný Kubín, stomická ambulancia  NsP Dunajská Streda, chirurgické oddelenie
Nemocničná č.1944/10 I.poschodie
02614 Dolný Kubín Veľkoblahovská
pani Zlatica Mišúlová Dunajská Streda
tel.: 043/5801276 Juduta Kósa
  tel.: 0918710035
   
 Nemocnica A.Leňa Humenné, n.o.  Forlife n.o. Všeobecná nemocnica Komárno
ul .Nemocničná č.7 ul. Mederčská č.39
06636 Humenné 94575 Komárno
Chirurgické oddelenie Chirurgické oddelenie
Mgr. Ľubomíra Bigová Mgr. Alica Zsömbörgi, Mária Vörösová
tel.: 057/7706352 tel.: 035/7909224
Po – Pia. od 13,00 – 14,00 hod. Po – Pia. od 13,00 – 14,00 hod.
  www.forlife.sk
   
Fn L.Pasteura FN L. Pasteura, Košice
Urologické oddelenie I.Chirugická ambulancia
Rastislavová ul. č.43 Tr. SNP č.1
04190 Košice 04190 Košice
 Mgr. Iveta Nagyová  Mgr. Janette Janitorová
 tel.: 055/6152143  tel.: 055/6403870 – 055/6403472
 Ut. – Štvr. od 13,00 – 14,00 hod  Štvr. od 10,00 – 13,30 hod.
   
Nemocnica Košice – Šaca a.s. NsP Levice
II.Chirurgická klinika Chirurgická príjmová ambulancia pri NsP n.o.
Lúčna č. 57 93401 Levice
04015 Košice – Šaca MUDr. Dušan Híc
pani Janka Siváková ; Helena Pošová pani Katarína Mačuhová
tel.: 055/7234988 tel. : 0915246091
Po. od 10,00 – 13,00 hod. pracovné dni od 7,00 – 15,00 hod.
   
NsP Liptovský Mikuláš  VšNsP Lučenec, n.o. POKO ambulancia
 onko – chirurgická ambulancia POKO  Nám. Republiky č.14
 Palučanská č.25  98439 Lučenec
 03126 Liptovský Mikuláš  pani  Iveta Mikulšicová
 prim. MUDr. Ján Drobčo  Utor. od 8,30 – 14,00 hod.
 pani Jana Palastyhová  Str. od 10,00 – 14,00 hod
 tel.: 052/5563281  
 Str. od 8,00 – 14,30 hod  
   
 NsP Štefana Kukuru Michalovce  NsP Štefana Kukuru Michalovce
Chirurgické oddelenie POKO ambulancia
Špitálska č.2 Špitálska č.2
Mgr. Anna Matiová MUDr. Jozef Mydlo ; MUDr. Bohdan Koziak
tel. : 056/6416537 tel. : 056/6416424
Po. od 7,00 – 15,30 hod. Po – Štvr. od 7,00 – 12,00 hod
   
Nitra chirurgická ambulancia I.poschodie NsP Nové Mesto nad Váhom
ul. Špitálska č.13 Gastroenterologická ambulancia prízemie
94901 Nitra ul. M. R. Štefánika č.1
tel. : 037/6942231 91501  Nové Mesto nad Váhom
denne : od 8,00 – 12,00 hod pani Tatiena skovajsová
  tel. : 032/7740330
   
Nové Zámky Chirurgická klinika 7 poschodie NZZ ambulancia klinickej onkológia Partizánske
ul. Slovenská č.11 Nádražná č.686/4
94002 Nové Zámky 958 01  Partizánske
tel. : 035/6912215 pani Slávka Jurčová
pani Monika Lužicová tel. : 038/7498830
  Ut. od 13,00 – 14,00 hod
   
NsP Poprad, POKO ambulancia NsP Považská Bystrica
ul. Mnoheľová č.2 stomická ambulancia
05801 Poprad 01701 Považská Bystrica
pani Lúcia Frančeková MUDr. Szikora ; Kypusová ; Počiatková
tel.: 0908501555 tel. : 042/4304426
  Pia. od 10,00 – 14,00 hod
   
 FNsP J. A. Reimana, Prešov  Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Urologická ambulancia ul. Šrobárová č.2
ul. Hollého č.14 979 01 Rimavská Sobota
08001 Prešov pani Zdenka Filipiaková
pani Zuzana Tkáčová tel.: 047/4612337
tel.: 051/7011663 Po – Pia. od 14,00 – 15,30 hod
Ut. Štv. od 8,00 – 12,00 hod  
   
ÚVN Ružomberok, POKO ambulancia Nemocnica Snina, s.r.o. Chirurgická ambulancia
ul. Gen. Miloša Vesela č.21 ul. Sládkovičová č.300/3
03426 Ružomberok 06901 Snina
MUDr. Ivan Kubačka ; Bc. Anna Bírošová MUDr. Marek Andraščík
tel. : 044/4382890 tel. : 057/7623407
Pia. od 11,00 – 13,00 hod Štvr. od 13,00 – 15,00 hod.
   
NsP Stará Ľubovňa Nemocnica arm.generála L. Svobodu, n.o.
POKO ambulancia ul. MUDr. Pribilu č.412/4
ul. Obrancov mieru č.3 08901 Svidník
06401 Stará Ľubovňa POKO ambulancia
MUDr. Martina Turčaniová ; V.Piknová pani Emília Kolesárová
tel : 052/4317331 tel. : 054/7860254
každý deň  POKO od 7,00 – 14,00 hod. Str. od 12,30 – 14,30 hod
   
 Nemocnica Topoľčany  NsP Trebišov, a.s.
 POKO ambulancia  POKO ambulancia
 ul. Pavlovová č.17  ul. SNP č.1079/76
 955 20 Topoľčany  075 01 Trebišov
 pani Mária Michnová  pani Oľga Lokšová
 tel : 038/5351618  tel. : 056/6660772
 Po. –  Str.  od 13,00 – 14,30 hod  Po. a Pia. od 7,00 -9,30 hod a od 14,00 – 14,40 hod.
   
 FNsP Trnava  NsP Trstená
 Proktologická ambulancia  Chirurgické oddelenie
 ul. A. Žarnova č.11  ul. Bernoláková č. 24
917 75  Trnava 027 44  Trstená
pani Mária Dovičová pani Eva Drobulová
Pia. od 10,00 – 12,00 hod  
   
NsP Vaše zdravie, n.o. Zvolen Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
Kuzmányho nábrežie č.28 ul. Sládkovičová č.11
960 89  Zvolen 965 37  Žiar nad Hronom
Chirurgické septické oddelenie I.pos. Chirurgické oddelenie JIS
pani Alena Jurcsíková pani Ľubica Beňová ; Mária Ihringová
tel. : 045/5201291 tel. : 045/6709205
 Po. a Pia. od 12,00 – 14,00 hod.  Po. a Pia od 13,00 – 15,00 hod
   
 Národný onkologický ústav Bratislava
 FN Ružinov
 Chirugická klinika  Chirurgická ambulancia I.pos. č.dv. 98
 ul. Klenová č.1  ul. Ružinovská č. 6
 831 01  Bratislava  821 01  Bratislava
 tel. : 02/59378343  Mgr. Edita Jamerneggová ; Danka Kiššová
len pre stomikov operovaných NOÚ  tel. : 0248234801 ; 02/48234766 ; 02/48234206
   0903264408 (Mgr. Edita Jamerneggová )
   
 NsP Čadca, príjmová chirurgická ambulancia  Pro VITAE, n.o. Všeobecná nemocnica Gelnica
ul. Palárikova č.2311  ul. Nemocničná č.11
 022 01  Čadca  055 61  Geknica
 Mgr. Mária Šimčisková ; Paulína Urbanová  onkochirurgická amb. MUDr. Marián Hudák
 tel. : 041/4604458  tel. : 057/7706352
 Po. od 9,00 – 11,00 hod.  Po. – Pia. od 13,00 – 15,00 hod.
   
 FN L.Pasteura, Košice II.chir. klinika  FN L.Pasteura, Košice
 ul. Rastislavová č.43  Urologická ambulancia
 041 90  košice  Tr. SNP č.1
 Mgr. Iveta Nagyová  041 90  Košice
 tel. : 055/6152143  pani Mária Revťáková
 Štvr. od 13,00 – 15,00 hod.  tel. : 055/6403596
   St. od 13,00 – 15,00 hod.
   
 Všeobecná nemocnica spoliklinikov, a.s. Levoča  MFN Martin , chirurgické oddelenie
 Probstnerová cesta č.2/666  ul. Kollárová č.2
 054 01  Levoča  036 01  Martin
 Chirurgické oddelenie  MUDr. Jaroslav Lúčan, PhD.
 Mgr. Božena Molčanová  pani Jelka Stehlíkoví
 tel. : 053/4512651 kl. 651  tel. : 043/4203383
 St. a Štv. od 13,30 – 15,30 hod.  denne v rámci pracovnej doby
   
 NsP Nitra chirurgický pavilón  NSP Nové Zámky chirurgické oddelenie
 ul. Špitálska  ul. Slovenská č.11
 949 01  Nitra  940 02  Nové Zámky
 MUDr. Marián Osuský ; Helena Malúchová  primár MUDr. Imrich Matuška 9.poschodie
 tel. : 0376545427  pani Monika Luzsiczová
 každý pondelok od 9,00 – 11,00 hod  tel. : 035/6912215
   
 Neštátne zdravotnícke zariadenie Sv. Vincent, s.r.o.  FNsP J. A. Reimana, Prešov
 ul. P. O. Hviezdoslava č.3  ul. Hollého č. 14
 971 01  Prievidza  080 01  Prešov
 tel. : 046/5422765 ; 046/5426836  MUDr. Ján Hanudeľ ; Ľudmila Čengeriová
 Pia. od 10,00 – 12,00 hod.  tel. : 051/7011607
   Pia. od 11,00 – 13,00 hod
   
NsP Sv. Barbory, a.s. Rožňava NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Ambulancia POKO Chirurgické oddelenie
ul. Špitálska č.1 ul. Jánskeho č. 1
048 01  Rožňava 052 01  Spišská Nová Ves
pani Lenka Plačková MUDr. Ľubomír Štefanko ; Dáša Marciová
tel. : 058/7771733 Bc. Ivana Súľovská
Po. od 7,00 – 14,00 hod. tel. : 053/7199345
  ˇkaždý párna týžden štvr. od 13,00 – 15,00 hod.
   
NsP Skalica FNsP Trenčín
onkologická ambulancia stomická poradňa
ul. Koreczlova č.9 ul. Leginárska č.28
909 82  Skalica 911 01  Trenčín
pani Marta Ivičičová MUDr. Stanislav Chudý
tel. : 034/664436 pani Mária Matejíková ; Jana Holčíková
  Po. od 8,00 – 13,00 hod.
   
Vranovská nemocnica, n.o. NsP Žilina
Onkologická ambulancia stomická ambulancia
ul. M. R. Štefánika č.187/177B ul. V. Spanyola č.43
093 27  Vranov nad Topľou 010 01  Žilina
MUDr. Andrej Sabanoš Mgr. Emília Klimeková
tel. : 057/4865415 tel. : 041/5110523
Štv. od 9,00 – 14,00 hod. Str. od 9,00 – 11,00 hod
   
   
   
   
   
   
   
Nitriansky kraj
25/05/2019, 05:28
jasno
SSZ
jasno
9°C
1 m/s
pocitová teplota: 9°C
tlak vzduchu: 1010 mb
vlhkosť vzduchu: 95%
rýchlosť vetra: 1 m/s SSZ
nárazy vetra: 3 m/s
UV-Index: 0
Východ Slnka: 04:57
Západ Slnka: 20:33
Predpoveď na 26/05/2019
deň
polojasno, ojedinele s  búrkami a prehánkami
JJZ
polojasno, ojedinele s búrkami a prehánkami
24°C
max. UV-Index: 8
Predpoveď na 27/05/2019
deň
búrky
JV
búrky
23°C
max. UV-Index: 3
 
Stránku si teraz pozerá:
Ankety

Čo Vám tu chýba?

View Results

Loading ... Loading ...
Hosting zadarmo od WebSupport.sk
Návštevnosť
  • Zobrazené stránky : 275742
  • Návšteníci : 82066
  • Stránky za 24 hod.: 78
  • Návšteníci za 24 hod. : 35