Coloplast

Coloplast A/S
organizačná zložka zahraničnej osoby
Dolná č. 62
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 415371
Fax: +421 48 4153762
www.coloplast.sk

Výhradný distribútor:

JOLLY JOKER, a.s.
Pod Klepáčom 5
833 72 Bratislava

Tel.: +421 02 54777588
+421 02 54774747

www.jolly-joker.sk

Starostlivosť o stómiu

Produkty

Videa

Starostlivosť o pokožku

HELIOS 2010

novinka BRAVA nové