Prvé stretnutie Levice

PRVÉ STRETNUTIE 2015                  Prvé stretnutie členov ILCO klubu Levice sa konalo už tradične v objekte JUNIOR, v miestnosti OC SZTP Levice. Programom stretnutia bolo bilancovanie činnosti klubu, plnenie plánu aktivít a hospodárenie klubu za uplynulý rok. S návrhom plánu aktivít ILCO klubu Levice na rok 2015, oboznámila prítomných podpredsedníčka klubu pani Kullačová.   Zástupca spoločnosti ConvaTec, Ing. Obertáš najprv niekoľkými vetami…

Čítať celé

Báseň

Stanislav Vajcík  Hľadanie V živote stále hľadáme. Túžime po večnej kráse. Sem tam do prachu zeme padáme A začíname znova zase.    Život je lásky hľadanie, Z ktorej Boh stvoril svet. Život je trpko-múdre poznanie: Bez lásky plného života niet.   Na lásku čaká duša ľudská každá ako suchá zem na kvapôčku dažďa. Ako keď ružička večer prosí, aby…

Čítať celé

Celoslovenské stretnutie stomikov na Duchonke

Celoslovenské stretnutie stomikov na Duchonke          Slovenské združenie stomikov SLOVILCO zorganizovalo v dňoch 18. – 20. októbra t.r. Celoslovenské stretnutie stomikov na Duchonke. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia viacerých ILCO klubov. Za náš bratislavský ILCO klub sme boli  5 členovia a veru sme neľutovali, že sme prišli. V piatok, po príchode a ubytovaní, sme mali obed a po obede predseda pán Čačko otvoril…

Čítať celé

Diaľničná známka

Zdravotne ťažko postihnutí a diaľničné nálepky Oslobodenie od platenia nálepky za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest sa vzťahuje len na osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým na motorové vozidlo bol poskytnutý peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla podľa § 8 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a…

Čítať celé

Národný program aktívneho starnutia

Vláda SR schválila 4.12.2013, Národný program aktívneho starnutia na roky 2014–2020. Tento komplexný dokument zahŕňa opatrenia na podporu aktívneho starnutia ľudí vo veku nad 50 rokov.              Jednou z priorít národného programu je podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti starších ľudí. Práve oni sú jednou z ohrozených skupín na trhu práce, čo môže v budúcnosti negatívne ovplyvniť vývoj našej spoločnosti. V…

Čítať celé

Spoločný výlet s opekačkou

Spoločný výlet a opekačka               V polovičke júla sme sa niekoľkí členovia ILCO klubu Bratislava vybrali na výlet, spojený s opekačkou na pekné výletné miesto v Bratislave – na Partizánsku lúku. Počasie bolo ideálne, a po spoločnom zraze pri Vojenskej nemocnici sme sa vybrali vyhľadať miesto, kde by sme si mohli urobiť oheň. Na šťastie na Partizánskej lúke je už pripravených viacero ohnísk,…

Čítať celé

Kontakty SLOVILCO

          Kontakty SLOVILCO                         Predsedníctvo SLOVILCO             Prezident SLOVILCO Sekretár SLOVILCO ILCO klub Topoľčany ILCO klub Topoľčany Ján Čačko Marta Čačková Krušovská 1831/3 Krušovská 1831/3 955 01 Topoľčany 955 01 Topoľčany Mobil : +421905319978 Mobil: +421905436471 E-mail : cackoj@gmail.com…

Čítať celé

Zájazd Ilava

Zájazd ILCO klub Ilava Nadišiel deň „D“ utorok 29.júla 2014. Ráno sme všetci vstávali s veľkým očakávaním aké bude počasie: či sa budeme potiť vo vlastnej šťave ako predošlé dni , alebo sa skrývať pod dáždnikom. Zišli sme sa u nášho predsedu, kde nás čakal mimibus. Po privítaní p. Uríčkovou sme sa vydali na cestu do Ladiec, kde sme…

Čítať celé

Športový deň stomikov

      Športový deň stomikov Na pozvanie stomikov z Galanty sme sa v prvú júnovú sobotu vybrali  tri členky bratislavského ILCO klubu  do malebnej dedinky Gáň,  na športové podujatie. Bol veľmi pekný teplý letný deň, cesta nám rýchlo ubehla a pred obedom okolo jedenástej hod.  sme už boli na mieste. V budove miestneho úradu nás privítal  predseda ILCO klubu Galanta…

Čítať celé