SLOVILCO

Obe čísla v roku 2014 boli vydané z finančných prostriedkov MPSVR SR

SLOVILCO august 2014

SLOVILCO október 2014

SLOVILCO 1/2015
SLOVILCO 2/2015

Obe čísla v roku 2016 boli vydané z finančných  prostriedkov  MPSVR SR

SLOVILCO 1/2016

SLOVILCO  2/2016

Tretie číslo bolo vydané z finančných prostriedkov LPR SR

SLOVILCO 3/2016