SLOVILCO

Slovenské združenie stomikov SLOVILCO

Morava

Výlet na Moravu

Konečne prišiel deň „D“, na ktorý sme sa tešili celý rok.V dňoch 20. – 21. Mája t.r. sme   absolvovali  dvojdňový spoločný výlet ILCO klubov Svitavy, Brna a Bratislavy. Tohto roku  sa zhostili úlohy organizátora svitavčania. Bratislavskí stomici si hradili výlet z vlastných prostriedkov. V Brne na  stanici nás čakal autobus, do ktorého sme pristúpili a po zvítaní sa z brnenskými priateľmi sme pokračovali v ceste do Svitáv. Janka Strnadová nám rozdala výdatnú desiatu, lebo nás čakala ešte dosť dlhá cesta . Vo Svitavách sa k nám pridali účastníci tamojšieho  ILCO klubu a Janka odovzdala žezlo predsedovi  Mgr. Milanovi Semelovi, ktorý nám v krátkosti porozprával históriu mestečiek a dediniek, cez ktoré sme prechádzali. V Svitavách sme obedovali a po dobrom obede sme ďalej autobusom pokračovali do Mladejova, kde  bolo priemyslové múzeum a úzkokoľajka s parnou lokomotívou. Pred nástupom do vláčiku sme sa uctili demänovkou a pochutili sme si na sladkej maškrte.  Na tejto 6 kilometrovej trase nechýbali pekné pesničky a vtipy.  Úzkokoľajka končila u bývalej bani Hugo Karel, kde sa ťažilo nekvalitné uhlie a lepok na výrobu žiaruvzdorných materiálov.

Tieto suroviny boli dopravované zo začiatku konským povozom a neskôr lanovkou. V r 1919 bola postavená elektráreń s parnými lokomobilmi a v roku 1920 vyrazili prvé vlaky s lupkom a uhlím.  V roku 1965 – 66 bola zastavená ťažba nekvalitného uhlia a skončila prevádzka elektrárne. Parné stroje boli zošrotované a budova slúžila ako sklad. Železnička až do roku 1991 slúžila na prepravu ťaženého lupku. Po tomto roku bola ťažba a výroba šamotu zastavená . Avšak v roku 1998 sa obnovila preprava návštevníkov na úzkokoľajke, na ktorej sa každý rok prevezie tisíce spokojných návštevníkov. Okolie a príroda boli krásne, akoby nedotktnuté ľudskou rukou. Počasie sme mali ako na objednávku – slnečno a teplúčko.  Po vystúpení z vláčiku sme si prezreli múzeum starých lokomotív, áut, autobusov a poľnohospodárskych strojov. V dobrej nálade sme pokračovali do dedinky Javorník, kde nás čakalo milé prekvapenie. Zažili sme úžasné vystúpenie 20- členného speváckeho zboru Červánek , ktorý nám zaspieval   „ pesničky nášho mládi“ za čo veľmi pekne     ď a k u j e m eeee.

Naša cesta pokračovala do Hlinska, kde sme sa ubytovali v Hoteli Styl a Horalka. Po večeri nastala zábava. Chlapci zo Svitav nám hrali na dobrú náladu a pobavili nás dobrými vtipmi. Veľmi si pochutili na maličkých buchtičkách zo Svitáv a na sladkostiach z Bratislavy. Po 23 hod. sme sa pobrali do izieb . Ubytovanie bolo dobré.

Na druhý deň po raňajkách sme sa vybrali na prehliadku pivovaru Rychtař v Hlinsku. Podrobne  sme sa oboznámili  s technologickým procesom výroby piva. Potom sme mali ochutnávku piva, ktoré sme si mohli načapovať sami. Premietli nám film o histórii pivovaru, ktorý bol založený v roku 1913.  Pivovar Rychtař vyrába 5 druhov pív a  ako jeden z mála pivovarov používa hlávkový chmel v prírodnej podobe. Návštevníci mali  možnosť nakúpiť si pivo v podnikovej predajni.  Unavení, ale dobre naladení, nastúpili sme do autobusu a doviezli sme sa do reštaurácii  U Kováře Mateja  v Hlinsku, kde nám ponúkli na obed ich miestnu špecialitu „údené mäso v cestíčku“. Potom sme sa vybrali do skanzenu. Je to pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Betlém Hlinsko, ktorá sa nachádza na Veselém kopečku. Cestolu späť sme sa zastavili ešte v meste Svitavy, ktoré leží na rozhraní Čiech a Moravy. Prehliadli sme si pekne vybudované námestie renesančných a barokových domov,  multifunkčné kultúrne a vzdelávacie centrum „Fabrika“, ktorá bola zrekonštruovaná zo starej textilnej továrne. Bolo čo obdivovať, hlavne pekné, čisté mesto.

Ďakujeme Svitavčanom za pekné dva dni, osobitne hlavnému organizátorovi Milanovi Semelovi, ktorý pripravil pre nás zaujímavý program. Naše poďakovanie patrí aj Janke Strnadovej. Po príchode na stanicu v Brne sme sa rozlúčili s našimi priateľmi a šťastlivo sme docestovali vlakom do Bratislavy.


Účastníčky výletu

 

Euroklúč

eurokluc11

 

Projekt Eurokľúč sa rozbieha už aj na Slovensku

 

BRATISLAVA – Zdravotne ťažko postihnutí pacienti by mohli mať už aj na Slovensku jednoduchší prístup k bezbariérovým toaletám či výťahom a dvíhacím plošinám.

Umožniť im to má medzinárodný projekt Eurokľúč, ktorý roky funguje v mnohých európskych krajinách. Ide o univerzálny kľúč a špeciálny zámkový systém, ktorý sa hromadne používa pre bezbariérové sociálne a technické zariadenia. Projekt na Slovensko priniesla Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) s cieľom zlepšiť kvalitu života ľuďom so zdravotným postihnutím.

 Ako vysvetlil prezident asociácie Petr Kučera, pacienti, ktorí budú mať kľúč k dispozícii, nemusia čakať a zháňať kompetentných zamestnancov, aby im sociálne zariadenie sprístupnili, jednoducho si ho otvoria sami. „Aj keď je to veľmi malá pomôcka, tak je nesmierne dôležitá pre zachovanie cti a zachovanie intimity pacienta,“ zhodnotil Peter Kučera. 

 Predsedníčka Slovak Crohn Clubu Viola Števurková hovorí o veľkej pomoci. „Pre pacientov s Crohnovou chorobou, pre ktorých je nutnosť náhle použitie toalety, je to veľmi ústretový krok. Použitím eurokľúča sa rozšíria možnosti prístupu pacientov k toaletám a prispeje to k odbúraniu ich stresu,“ skonštatovala Števurková. 

 Asociácia na budúci týždeň predloží na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosť o zaradenie eurokľúča medzi kompenzačné pomôcky. „Myslím, si že po tej dlhej príprave, ktorá bola, nebude problém z hľadiska schválenia, ale rozhodnutie je na kategorizačnej komisii,“ povedal Peter Kučera. 

 Prvou štátnou inštitúciu, ktorá sa rozhodla do projektu zapojiť, je Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Prvý špeciálny zámok už nainštalovala vo svojom sídle, nasledovať bude 24 klientskych pracovísk, ktoré má vo vlastníctve. Generálny riaditeľ VšZP Marcel Forai odhaduje, že by sa tak mohlo stať do troch mesiacov. O inštalovaní zámkov v objektoch, ktoré si prenajíma, bude rokovať s vlastníkmi nehnuteľností. Náklady na tento projekt poisťovňa vyčíslila na 10 tis. eur. Okrem toho sa zdravotná poisťovňa podujala vypracovať návrh diagnóz, pre ktoré je táto kompenzačná pomôcka vyhovujúca. Zatiaľ VšZP navrhla tri ochorenia. 

 Eurozámky má na Slovensku nainštalované už medzinárodná sieť rýchleho občerstvenia McDonald’s. Kučera vyzýva aj ďalšie inštitúcie, aby sa k projektu pripojili. Asociácia oslovila samosprávy aj súkromné subjekty, má rozbehnuté rokovania s niektorými spoločnosťami, medzi nimi sú napríklad i Železnice SR. 

 Keďže ide o univerzálny kľúč, pacienti ho budú môcť využívať nielen na Slovensku, ale aj v rámci ostatných krajín Európskej únie, kde tento projekt už beží. Eurokľúč vznikol v Nemecku v roku 1986. Používa sa okrem verejných budov aj na čerpacích staniciach či v hoteloch.

Euroklúč si budeme môcť vyzdvihnúť i na Slovensku

Z iniciatívy združenia AOPP Asociácia na ochranu práv pacientov na Slovensku  začali rokovania ohľadom Eurokľúča. Slovenské združenie stomikov obdrží prvých 20 Eurokľúčov už v najbližších dňoch .

 

Ján Čačko

Predseda SLOVILCO

AOPP
Eurokľúč na Slovensku

Trojstretnutie 2014

10. výročie trojstretnutia stomikov

SLOVILCO zorganizovalo koncom mája v Bojniciach Trojstretnutie stomikov  z Čiech, Poľska a zo Slovenska. Prvý krát sa pozvali aj zástupcovia stomikov s Maďarska. Z nášho klubu sme sa zúčastnili na tomto podujatí 8 členovia. Okrem toho, že bolo veľmi pekné počasie, celá akcia bola výborne zorganizovaná a musím vysloviť veľké ďakujem organizátorom, ktorí  vykonali veľký kus práce. Priebeh osláv bol veľmi dôstojný, na úvod po privítaní hostí predsedom SLOVILCO  p. Čačkom, sa zaspievali hymny zúčastnených krajín a potom naši členovia v pekných slovenských krojoch porozdávali všetkým účastníkom krásne medovníčky s motívom Bojnického zámku. Na otvorení sa zúčastnila aj starostka mesta Prievidza, ktorá mala tiež krátky príhovor.  Po výbornom obede bol koncert mladých akordeonistov  z Prievidze, ktorý bol na vysokej umeleckej úrovni. Potom bol až do večere voľný program a po večeri sme navštívili Bojnický zámok, kde nás sprevádzali veľmi pekné mladé kastelánky a tiež strašidlá. Bol to úžasný zážitok, strašidlá nás skutočne statočne strašili a my sme sa naozaj vždy poriadne zľakli. Po prehliadke zámku pokračovala zábava pri dobrej hudbe a speve.

Stretnutie stomikov sa uskutočnilo už 10. Krát a celá oslava bola veľmi dôstojná a hlavne veselá. Stomici sa mohli porozprávať,  nadviazať priateľstvá a povymieňať si skúsenosti. Bola som rada, že som sa zúčastnila tohto podujatia a ešte raz vyslovujem veľké ďakujem organizátorom.

 

 

 

Za ILCO klub Bratislava Benžová

foto Benko

 

 

 

 

Spolupráca ILCO klubov

Spolupráca

Dňa 12.11.2013 sa v Nových Zámkoch stretli členovia ILCO klubu Dorogi – Maďarsko a ILCO klubu Nové Zámky , aby uzatvorili spoločnú zmluvu o vzájomnej spolupráci.  Členovia oboch klubov sa už stretli v Maďarsku kam boli pozvaní  priateľmi z ILCO klubu Dorogi.  Združenie SLOVILCO podporuje takéto aktivity ILCO klubov, ktoré sú na prospech stomikov ich vzájomného poznávania a vzájomnej pomoci pri riešení svojich problémov nielen zdravotných ale i osobných.  Prajeme im veľa úspechov v ich vzájomnej spolupráci.

Foto galéria :

 

Trojstretnuie

Stretnutie na hranici – Trojstretnutie – Dolní Lomná

V dňoch 25. – 26.5.2013 sa konalo v Dolní Lomné stretnutie stomikov Česka – Poľska – Slovenska.

Trojstretnutia sa zúčastnilo 117 účastníkov. Slovenská výprava bola v počte 26  z ILCO klubov Banská Bystrica, Ilava, Považská Bystrica, Smižany a Topoľčany. Z Trenčína bolo 9 stomikov, ktorí sa zúčastnili stretnutia len jeden deň.Všetci účastníci sme sa stretli v Žiline, odkiaľ sme spoločne vlastnou dopravou, zamračenou oblohou a dobrou náladou odchádzali do Dolní Lomná.Takéto počasie nás sprevádzalo celou cestou až do rekreačného strediska v Beskydách kde sa  stretnutie uskutočnilo v penzióne „Beskydka“.   Novo zrekonštruovaný  penzión sa nachádza v obci Dolní Lomná   na ľavej  strane cesty  k lyžiarskemu centru Severka.  Z nadmorskej výšky 595 m poskytuje nádherné výhľady na široké okolie.  K ubytovanie nám boli poskytnuté chatky po 5 osôb. O 12 hodine bolo slávnostné zahájenie stretnutia. Po zaspievaní   hymien a slávnostných príhovoroch, privítaní hostí chlebom a soľou, začalo sa priateľské posedenie, ktoré nám spríjemnilo i oboznámenie sa z históriou  obce a okolia. S ľudovými tradíciami, piesňami  a tancom nám pobyt spestrili folklórny súbor „Vonička“ .   Po ich vystúpení priateľské posedenie pokračovalo vystúpením hostí, porovnávanie podmienok pre život stomikov  jednotlivých štátoch. Po večery rozosmiali a pobavili všetkých účastníkov „Havířovské Babky“ zábavným programom.

Počasie nám stále moc neprialo, ale to vôbec nebolo prekážkou.  Stomici si mali čo povedať o svojich problémoch a zaspomínať na predošlé stretnutia. Na spríjemnenie ďalších chvíľ pobytu a dobrú náladu nám hrala tanečná skupina s Jadvigou Filipovou. Zábava trvala do večerných hodín.

Ráno sme sa prebudili do slnečného rána, tak sme mohli robiť výlety do okolia : I.skupina mohla navštíviť Horní Lomná – Salajka púťové miesto. II. skupina  – múzeum v Dolní Lomne a III. skupina – výstup na chatu „Kamenitá“.

My sme si prezreli okolie Dolní Lomne folklórny amfiteáter, múzeum, kostol a celú veľmi pekne upravenú dedinku. Po spoločnom obede účastníkov bolo oficiálne ukončenie 9.ročníka stretnutia stomikov.

Ľudia sa zbližujú, prichádzajú a odchádzajú, preto lúčenie stomikov roka na rok je ťažšie, ale všetci veria, že sa znovu stretneme a to na 10.ročníku stretnutia stomikov, ktoré bude na Slovensku v roku 2014.

foto Trojstretnutie

Spolupráca

Milá Martuško,

Posílam CD, jak sme se domluvily . Připojuji hodnocení našeho společného výletu. Byli jsme rádi opět s Vámi všemi a dokonale jsme si to užili. Ubytovaní i stravovaní bylo na vysoké úrovni a bylo zcela srovnatelné se západem. Je vidět, že to podnikatelé na Slovensku myslí vážne a velmi dobře se starají o klienty. Nás 12  bydlelo na Hradné bráně  a tam to vypadalo velmi bohatě. Všechno jsem to tam vyfotila a na CD to uvidíš.

Když jsme se ale dívali na ubytovaní v Děvinské Nové Vsi na W hotelu, tak to bylo také dobré. Jídla bylo moc , moc a jeli jsme do Brna značně nacpaní, všechny nabalené zákusky od  vás jsme po cestě snědli. Řidič děkuje za výborné ořechové rohlíčky a skoro všechny nám je snědl. Za to děkujeme švagryňce Aničky. Průvodkyně na bratislavském hradě i na Děvíně byly  velmi znalé a jejich výklad byl zajímavý a obsažný, za což jsme byli velmi rádi.

Také chválim Petra Malíka, který  se připravil osvětlením Sonberku, s cyklostezkou  a s památnikem Slobody. Pohoštění na vinohradě u Pelikánů bylo neuvěřitelné. Děvčatům – kuchařkám a cukrařkám děkujeme, ochutnali jsme spoustu dobrot, kávičku i vínečko a za vše děkujeme a děkujeme. K tomu všemu nám přálo počasí. Nic nebylo  chybné a my měli velkou radost, že svítilo sluníčko, protože po návratu do Brna jsme byli informováni, že zde vydatně pršelo.

Takže Martuška pozdravuj od nás všechny, kteří byli s námi a my se těšíme na to, že vás přivítáme příšti rok a ukážeme vám zase nějaké zajimavosti na naši straně.

Zdraví Jana Strnadová

foto Devín

foto Bratislava

WOD – ILCO klub Levice

Oslavy dňa stomikov v Levickom klube

Spoločný odchod autami z parkoviska ZŠ bol oficiálnym začiatkom tohto podujatia,ktoré pripravil výbor ILCO klubu svojim členom v Horárni
u Ráczovej na strelnici pri Mochovciach z príležitosti Celosvetového dňa stomikov. Po privítaní hostí a členov, oboznámil predseda klub p. Polák prítomných s témou tohoročného dňa stomikov a podpredseda klubu p. Kullač s históriou združenia SLOVILCO.
MUDr. Urblíková, spoluzakladateľka klubu zaspomínala vo svojom príhovore o ťažkých začiatkoch, cez výmeny predsedov až po dnešnú rozvinutú činnosť klubu. Prezentáciou stomických výrobkov značiek Dnasac a ConvaTec prednášali na podujatí obchodné zástupkyne PhDr.Gilanová a Mgr. Jančová.
Stretnutie po tejto pracovnej časti pokračovalo posedením pri dobrom guláši a káve so zákuskami. Podvečerná rozlúčka účastníkov stretnutia bola plné elánu na štvrté každoročné stretnutie členov klubu.

Foto galéria

Zájazd na Moravu

Cesta na Moravu bola pre stomikov z  levického klubu príjemnou zmenou proti podujatiam organizovaných ILCO klubom Levice, nakoľko klub sa pri organizovaní podujatí s podobným zámerom sústredil zatiaľ iba na vlastný pohronský región.

Skoré pochmúrne ráno prvého dňa zájazdu sa zmenilo na dážď, ale ani ten nenarušil naplánovanú návštevu dvoch zámkov.

Prvý bol zámok Lešná a priľahlá  ZOO , po príchode s ktorej sme sa stretli s kolegami s nitrianskeho klubu, ktorý zorganizoval na tento zámok a ZOO vlastný zájazd. Našou druhou zástavkou bol zámok Boskovice a dobovo upravená záhrada s oborou .

Druhý, už slnečný deň sme navštívili Punkevskú jaskyňu – Macochu, absolvovali sme  exkurziu do pivovaru v Čiernej hore a návštevu mesta Valtice s jeho historickými pamiatkami.

Domov sme sa vrátili v neskorú večernú hodinu trochu unavení, ale zato s peknými spomienkami na príjemné strávené dva dni.

Zájazd zorganizovaný Zväzom telesne postihnutých, na pozvanie ktorého sa stomici z levického klubu zúčastnili tohto podujatia bol pre nás zážitkom, ktorý nás usmerní pri plánovaní podujatí klubu.

Výbor ILCO klubu Levice

Foto galéria


Rekondičný pobyt Levice

Rekondičný pobyt ILCO klubu Levice

Predsedníctvo ILCO klubu Levice zabezpečilo svojim členom rekondičný pobyt v Turčianskych Tepliciach. Pobyt sa uskutočnil v penzióne „Pod Orechom“.

foto z rekondícií

Trojstretnutie – Graniczne Spotkanie

Trojstretnutie stomikov – Poľsko Tresna hotel ODYS


 

 

 

 

Už od roku 2005 sa stretajú stomici  s troch susediacich štátov – Česka – Poľska – Slovenska.  Tieto stretnutia sa konajú, aby si stomici navzájom odovzdali skúsenosti, predstavili si krásy svojej zeme a regiónu kde sa stretnutia konajú a najviac aby sa potešili  zo vzájomného stretnutia starých priateľov. V tomto roku pripadlo konanie na Poľských priateľov, ktorí vybrali krásne prostredie pri jazere  Žywieckie. Stretnutie sa uskutočnilo  v dňoch 26. – 27.05.2012 v hotely ODYS  Tresna. Za združenie SLOVILCO sa uvedenej akcii zúčastnili stomici zo Žiliny, Považskej Bystrice, Banskej Bystrice, Trenčína, Topoľčian, Bratislavy . Po príchode do hotela  sme sa ubytovali v bungalovoch  po päť osôb v dolnej izbe dvaja a v hornej na poschodí  traja. Po ubytovaní sme sa prezliekli do tričiek s emblémom SLOVILCO a odišli sme na obed a zároveň  zvítať sa so starými známymi, ktorí postupne prichádzali na stretnutie. Po obeda sme sa všetci presunuli na ihrisko hotela kde bol slávnostný nástup zúčastnených  delegátov stretnutia.  Po privítaní pani Evou Sawickow a Prezidentom POL-ILKO Andrzej Piwowarski. Prehovorili k zúčastneným  i zástupcovia Moravy  a Slovenska . Po úvodných uvítaniach nesledovalo už tradičné spievanie štátnych hymien zúčastnených , ktoré odspievali  všetci zhromaždení  spoločne. Po oficiálnom zvítaní nasledoval program a to výlet autobusom na  horu Žar v Miedzybrodziu. Je to hora ktorá vyčnieva nad okolitú krajinu a je z nej krásny výhľad  na  okolie. Na horu sme sa vyviezli  pozemnou lanovkou . Na samom vrchole hory je vodná nádrž ktorá slúži  ako zásobník vody pre elektráreň pod kopcom na výrobu elektriny. Po návrate späť do hotela bola pripravená večera  na grile a kto chcel tak si mohol grilovať svoju večeru  i sám. Po večery bolo vystúpenie ľudovej  hudby, ktorá hrala do spevu i na tancovanie. Všetci sme sa bavili dobre zaspomínali si,  poukazovali fotografie z minulých stretnutí i z rodinných udalostí. Po desiatej hodine nasledovala druhá večera   a mnohí účastníci už nevládali  dať si tú poslednú dobrotu Gyros. Na ubytovne sme sa rozchádzali v noci po druhej hodine rannej. Po raňajkách nasledovalo lúčenie , ktoré je vždy pre všetkých ťažké, vítanie je radostné, lúčenie je smutné a vypadla nejedna slzička pri lúčení a s prianím dobrého zdravia aby sme sa nabudúce v Ostrave stretli v zdraví a znova sa potešili vzájomnému stretnutiu,…

 

Dovidenia v Ostrave v roku 2013.

Ján Čačko
SLOVILCO

 

Foto z akcie

I. Stomická zabíjačka

I. Stomická zabíjačka na Slovensku

S láskavým dovolením majiteľa penziónu Jazmín na Duchonke pána Sucháňa  Slovenské združenie stomikov SLOVILCO usporiadalo v dňoch 20.21.22.42012 I. Stomickú zabíjačku v rámci združenia. Zabíjačky sa zúčastnilo 55 osôb z celého Slovenska a zástupcovia firiem Coloplast, Hartmann – Rico a BBraun.
V piatok poobede sme sa zišli a ubytovali na penzióne po večery bol zoznamovací večierok pri hudbe a víne. V sobotu ráno sa išlo pre prasiatko a začala zabíjačka .  Tí zdatní účastníci si spravili výlet na Topoľčiansky hrad, ostatný sa prešli po areály kempingu Duchonka. Za tú dobu mäsiari stomici pripravili dobroty zo zabíjačky a účastníci ako sa vracali z vychádzky už mali na stoloch nachystané dobroty zo zabíjačky. Obed bol určený na 14:00 hod. bola nachystaná  kapustnica a polievka s kostí. Ako druhý chod bola pečené mäso, zemiaky, šaláty. Najviac na odbyt išiel šalát z reďkovky, ktorú pre účastníkov daroval pán Feješ z Galanty. Po dobrom obede si všetci išli oddýchnuť, len mäsiari stomici pracovali ďalej a zhotovovali ďalšie dobroty na večeru . Večera bola na 18:00 hod. menu večere bolo pečená klobása, jaternice, ryžové, krúpové a pekne prerastený pečený bôčik. Po večery nasledovala zábava. V nedeľu ráno raňajky boli z vlastnej dielne, tlačenka, klobása, hodne zeleniny. Po raňajkách nastalo lúčenie a odchod domov s konštatovaním dobrej akcie.

 

Dovidenia pri druhej Stomickej zabíjačke.

foto zabíjačka

Nitriansky kraj
01/04/2020, 20:09
jasno
ZJZ
jasno
6°C
1 m/s
pocitová teplota: 6°C
tlak vzduchu: 1020 mb
vlhkosť vzduchu: 42%
rýchlosť vetra: 1 m/s ZJZ
nárazy vetra: 4 m/s
UV-Index: 0
Východ Slnka: 06:25
Západ Slnka: 19:19
Predpoveď na 02/04/2020
deň
jasno
J
jasno
12°C
max. UV-Index: 5
Predpoveď na 03/04/2020
deň
polojasno
Z
polojasno
14°C
max. UV-Index: 4
 
Stránku si teraz pozerá: