Príspevok na prepravu

Podmienky: • Osoba s ŤZP nie je vlastníkom ani držiteľom osobného motorového vozidla. • Preprava je uskutočňovaná iným subjektom, ktorý má na to oprávnenie, napríklad taxislužbou. • Nejde o prepravu do zdravotníckeho zariadenia (tam by malo na to odkázanú osobu prepraviť vozidlo dopravnej zdravotnej služby), ale o prepravu kvôli pracovným, vzdelávacím, občianskym a rodinným aktivitám. Osoba s ŤZP v…

Čítať celé

Peňažný príspevok – tabuľka

447 /2008 Z.z. Výška peňažných príspevkov poskytovaných na kompenzácie platné od 1.7.2019         § 26 ods. 3 (3) Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky je najviac 8 630,42 €. Výška peňažného príspevku na kúpu pomôcky určeného na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac        1 659,,70…

Čítať celé

Výška peňažných príspevkov

Zákon č.447/2088 Z. z. Výška peňažných príspevkov poskytovaných na kompenzácie platné od 1.7.2019 § 26 ods.3 Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky, alebo peňažný príspevok  na opravu pomôcky je najviac 8630,42 €  Výška peňažného príspevku na kúpu pomôcky určeného na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1659,70 € Druhého elektrického vozidla je najviac 4979,09…

Čítať celé

Životné minimum 1.júla 2019

Výška životného minima od 1. júla 2019 K 1. júlu 2019 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 183/2019 Z. z. Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm: 210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 146,64 € mesačne, ak ide…

Čítať celé

Diabetická noha

 Prevzaté z AOPP Pred časom ste obdržali mail od pána  Mgr. Miroslav Madaja – Združenie na pomoc diabetikom, ohľadom lieku  Heberprot- P. S pánom Mgr. Miroslavom  Madajom som sa stretla aj osobne, pretože naše kancelárie sídlia na jednej chodbe a nektoré náležitosti ohľadom liečby sme si prediskutovali. Na Slovensko bolo dovezených  už veľa neregistrovaných liekov. Je na  rozhodnutí pacienta,…

Čítať celé

I.Medzinárodné športové hry Dudince

 I. Medzinárodne športové hry sa uskutočnili v dňoch 8.7. – 10.7.2016 v kúpeľnom meste Dudince hotel Prameň. Súťažilo sa v kategóriach : petang, stolný tenis, šipky, stomiku nezlob se (človeče nehnevaj sa) a dáma. V jednotlivých kategóriách sa umiestili : Petang : 1 , Uričeková Zdena – Slovensko 2, Nagy Róbertné – Maďarsko 3,   Kusak Ewa – Poľsko Šipky…

Čítať celé

Levice zájazd do Tekova

ILCO klub Levice v Tekove   2015   Každoročne do plánu činnosti nášho klubu zaraďujeme návštevu soľnej jaskyne v Starom Tekove, ktorá svojou morskou mikroklímou napomáha k liečbe dýchacích ciest, zažívacieho traktu, srdcovo-cievneho ochorenia, kožných chorôb… Práve pre tieto blahodarné účinky je to akcia, ktorej sa zúčastňujeme v hojnom počte a na ktorú sa vždy tešíme. V tomto roku tým…

Čítať celé

Výlet na Moravu

Spoločný výlet na Morave                 Ani sme sa nenazdali a rok ubehol ako voda. V dňoch 23 . – 24. Júna t.r. sme ráno nastúpili na vlak smer Brno. Na stanici v Brne nás čakala Janka Strnadová. Srdečne sme sa zvítali a presunuli sme sa na parkovisko k autobusu, kde sme sa stretli s našimi priateľmi z Brna a zo Svitav. Celkom nás bolo 33 účastníkov. Z bratislavského klubu…

Čítať celé

Športové hry

Športový deň stomikov v Gáni ILCO klub stomikov Galanta usporiadal 27.6 2015 už tretí ročník športových hier pre stomikov. Súťažilo sa v stolnom tenise a v hre dáma. Na športovom dni sa zúčastnili športovci z klubu stomikov Levice, Ilava, Trnava, Nové Zámky a Galanta. Na náš športový deň sa prišiel pozrieť aj predseda Maďarského ILCO pán Magyarfalvi Imre, ktorý skonštatoval,…

Čítať celé

Topoľčiansky stomici vo Viedni

Topoľčiansky stomici vo Viedni.   Po rôznych aktivitách v roku 2014 a pravidelným vianočným posedením sme zakončili rok výletom na vianočné trhy do Viedne. 16.12.2014 ráno sme vycestovali z Topoľčian na náš dlho očakávaný výlet . V Bratislave sme vzali nášho sprievodcu, ktorý je ako otvorená kniha znalý histórie . Prvou zástavkou bola čokoládovňa v Kittze. Po príchode do Viedne sme prešli pamiatky a krásy…

Čítať celé