Kompenzácie 2020

447 /2008 Z. z.
Výška peňažných príspevkov poskytovaných na kompenzácie platné od 1.7.2020
   
   
§ 26 ods. 3 Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok  
na výcvik používania pomôcky alebo peňažný príspevok na je najviac 8630,42 €
úpravu pomôcky  
Výška peňažného príspevku na kúpu pomôcky určeného na kúpu  je najviac1659,70 €
druhého mechanického vozíka
druhého elektrického vozíka je najviac 4979,09 €
druhého načúvacieho aparátu  je najviac 331,94 €
§ 33 ods. 5 Výška peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho  je najviac 11617,88 €
zariadenia sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny
zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím uvedeným v prílohe č.10. Príspevok  na kúpu
§ 34 ods. 7 peňažný príspevok na kúpu motorového  vozidla je najviac 6638,79 €
s automatickou prevodovkou je najviac 8298,48 €
§ 35 ods.5  Peňažný príspevok na úpravu motorového vozidla je najviac 6638,79 €
§35 ods.7 Úhrn peňažných príspevkov v období 7 rokov nesmie  presiahnuť 6638,79 €
§ 36 ods.8 peňažný príspevok na prepravu je mesačne najviac 51,02 % zo životného minima
§ 37 ods. 8 Úhrnná peňažných príspevkov na úpravu bytu rod. domu nesmie presiahnuť 6638,79 €
úhrn peňažných príspevkov na úpravu garáže v období 7 rokov  nesmie presiahnuť 1659,70 €
§ 38 ods. 4 a) pre choroby a poruchy v prílohe č.5 v I. skupine 18,56 % sumy životného minima
4 b) pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č.56 II. Skupine 9,28  % sumy životného minima
4 c )  pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č.56 III. Skupine 5,57 % sumy životného minima
 § 38 ods.8  Kompenzácia zvýšených výdavkov na hygienu  9,28 %  sumy životného minima
opotrebovanie šatstva, bielizne, bytového zariadenia možno poskytnúť
§ 38 ods. 10  zabezpečenia prevádzky osobného motorového vozidla 16,70 % sumy životného minima
§ 38 ods. 14  zvýšené výdavky so starostlivosťou o psa 22,27 % sumy životného minima
§ 40 ods. 7  Peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 369,36 €
pri opatrovaní jednej osoby so ŤZP a mesačne 492,34 €
§ 40 ods. (8) Peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 326,16 eura, ak fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej naopatrovanie sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby1a) v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. Peňažný príspevok naopatrovanie je 461,81 eura, ak fyzická osoba opatruje najmenej dve fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané naopatrovanie, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby1a) v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.
§ 40 ods.(9) Peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 480,05 eura, ak fyzická osoba opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným  postihnutím odkázanú na opatrovanie, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby1a) v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, a súčasne opatruje aj fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie, ktorej sa ambulantná forma sociálnej služby1a) neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne.
§ 40 ods.(10) Ak fyzická osoba uvedená v odsekoch 3 a 4, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne
a) 184,71 eura pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
b) 246,20 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím,           c) 163,06 eura pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby1a) v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,
d) 230,88 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,
e) 240,00 eura pri opatrovaní fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
1. ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne a
2. ktorú fyzická osoba opatruje súčasne s fyzickou osobou uvedenou v prvom bode a ktorej sa ambulantná forma sociálnej  služby neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne.
Životné minimum  214,83 Trojnásobok životného minima 3 x214,83 = 644,49 
   

 

 

Nitriansky kraj
22/06/2021, 18:41
jasno
ZJZ
jasno
32°C
1 m/s
pocitová teplota: 35°C
tlak vzduchu: 1010 mb
vlhkosť vzduchu: 48%
rýchlosť vetra: 1 m/s ZJZ
nárazy vetra: 4 m/s
UV-Index: 2
Východ Slnka: 04:47
Západ Slnka: 20:53
Predpoveď na 04/06/2021
deň
polojasno
J
polojasno
26°C
max. UV-Index: 8
Predpoveď na 05/06/2021
deň
prerušovaná oblačnosť
JZ
prerušovaná oblačnosť
23°C
max. UV-Index: 9
 
Stránku si teraz pozerá: