Životné minimum 1.júla 2019

Výška životného minima od 1. júla 2019 K 1. júlu 2019 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 183/2019 Z. z. Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm: 210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 146,64 € mesačne, ak ide…

Čítať celé