Celoslovenské stretnutie stomikov na Duchonke

Celoslovenské stretnutie stomikov na Duchonke

 

       Slovenské združenie stomikov SLOVILCO zorganizovalo v dňoch 18. – 20. októbra t.r. Celoslovenské stretnutie stomikov na Duchonke. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia viacerých ILCO klubov. Za náš bratislavský ILCO klub sme boli  5 členovia a veru sme neľutovali, že sme prišli. V piatok, po príchode a ubytovaní, sme mali obed a po obede predseda pán Čačko otvoril naše rokovanie. Poobedňajší program zaplnili i prednášky – prezentácie zástupcov firiem , ktorí dodávajú stomické pomôcky.  Predstavili sa nám zástupkyne firmy DANSAC  /Hartmann – Rico/, Salts  a CONVATEC.  Prezentácie boli zaujímavé hlavne pre nových stomikov. Ale aj pre nás dlhoročných užívateľov stomických pomôcok boli niektoré veci  nové, takže sme si každý mohli niečo z ponuky  vybrať .

            Po výdatnej večeri sme si posedeli pri kultúrnom programe, kde nás udivoval šikovný kúzelník a po jeho vystúpení prišla hudobná produkcia, takže sme mali možnosť  trochu si  precvičiť naše usedené telá. Disdžokej nám  dával zabrať po každej stránke. Vyhrával do tanca až sme takmer padali od únavy a potom ešte zobral harmoniku a mohli sme si precvičiť aj  naše hlasivky. V sobotu po raňajkách  sa pokračovalo v prednáškach. Pán Čačko nás oboznámil  s postupmi pri vybavovaní peňažných príspevkov poskytovaných na komnpenzácie, platných od 1.7.2013 a hlavne upozornil na nové rozhodnutie MZ SR, v ktorom sa hovorí o tom, že pacienti s trvalou stómiou nemusia predkladať každých 6 mesiacov potvrdenie od odborníka o tom, že sú stomici. Nariadenie platí od 1.7.2013.

            Po jeho vystúpení sa ujala slova zdravotná sestra  – p. Simová,  z chirurgického oddelenia nemocnice v Martine, ktorá veľmi zaujímovo hovorila o tom ako oni postupujú pri opatere stomika. Jej prednáška bola pod heslom: „Odovzdajte stomikom čo im patrí“.  V poobedňajších hodinách bola ešte prednáška PharmDr. Tomeka MPH, PhD.“ O liekoch a ich správnom používaní“.  V prednáške sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí  o liekoch, ale aj to, aké chyby robíme pri ich užívaní a čoho by sme sa mali vyvarovať.

            Popri prednáškach sa pripravovala aj druhá časť Celoslovenských dní stomikov, a to zabíjačka. Na jej neľahkú realizáciu  a odbornú časť  sa  podujali  naši členovia z ILCO klubov Pov. Bystrica a Žilina, pomáhali im aj dvaja  statoční východniari z prešovského klubu.  Obed bol už v znamení zabíjačkových hodov. Ako predjedlo sa podával  uvarený  lalok, výborne ochutený a potom bola zabíjačková kapustnica,  na ktorej sme si všetci pochutili. Večera hýrila všetkými chuťami a vôňami dobrých zabíjačkových  jedál.  Naši majstri mäsiari sa ukázali v tom najlepšom svetle.  Tento rok všetky výrobky boli také ako má byť  dobrá zabíjačka. Aj touto cestou im vyjadrujem svoju veľkú vďaku a želám im veľa zdravia, aby nás aj v budúcnosti obšťastňovali  svojimi zabíjačkovými dobrotami. Pravda je, že pre nás stomikov takéto jedlá nie sú  veľmi vhodné, ale zas treba povedať, že raz za rok sa to dá vydržať.  Ďakujem aj nášmu predsedovi p. Čačkovi s manželkou, ktorí celú akciu pripravovali.  Hoci Janko mal vážne zdravotné  problémy, obetoval sa a vydržal s nami až do konca.

            Ďakujem a dúfam, že tieto dobré zvyky sa uchovajú aj do budúcnosti.

  Ing.  Eva Benžová

topvar-logo-thumb

 

Slovenské združenie zdravotne ťažko postihnutých stomikov SLOVILCO

Ďakuje firme Topvar za sponzorské dary  pre účastníkov Celoslovenského stretnutia stomikov na Duchonke v penzióne Jazmín v dňoch 18.19.20.októbra 2013

 Foto galéria