Spoločný výlet s opekačkou

Spoločný výlet a opekačka

 

            V polovičke júla sme sa niekoľkí členovia ILCO klubu Bratislava vybrali na výlet, spojený s opekačkou na pekné výletné miesto v Bratislave – na Partizánsku lúku. Počasie bolo ideálne, a po spoločnom zraze pri Vojenskej nemocnici sme sa vybrali vyhľadať miesto, kde by sme si mohli urobiť oheň. Na šťastie na Partizánskej lúke je už pripravených viacero ohnísk, kde je možné bez obáv založiť oheň. Po kratšej prechádzke sme si našli veľmi príjemné miesto, kde sme sa zložili a po okolitom lese sme začali hľadať kusy dreva. Keď sme si poznášali dostatok dreva, začali sme robiť oheň a po chvíle, keď sa vytvorila dobrá pahreba, začali sme si opekať, každý, čo si doniesol. Bolo to veľmi príjemné, sedieť pri ohníku, opekať a rozprávať sa o všetkom možnom a nemožnom. Niektorým sa podarilo špekáčik pripiecť, niektorí sme si ho celkom pekne opiekli a potom sme s veľkou chuťou konzumovali naše opečené výrobky. Po dojedení všetkých o pečených dobrôt sme pahrebu zlikvidovali a pobrali sme sa ešte na menšiu prechádzku, hlavne chceli sme si ešte niekde posedieť a dať si niečo na pitie. Niektorí sme si dali pivo, ďalší minerálku, alebo na čo mal kto chuť. Všetci sme sa nakoniec posilnili kávou a po krátkom posedení v peknom prostredí   mlyna Klepáč, sme sa pobrali naspäť.

            Po výdatnom prevetraní našich dýchacích ciest, sme sa pri Vojenskej nemocnici rozlúčili a každý sme sa pobrali svojím smerom domov. Boli sme spokoijní, že sme prežili pekný deň, niečo sme urobili pre naše zdravie a ubezpečili sme sa, že takúto akciu musíme zopakovať a pokiaľ bude možné vo väčšom počte.

 

                                                                     Eva Benžová

opekačka