Kontakty SLOVILCO

         

Kontakty SLOVILCO

 
 
       
           

Predsedníctvo SLOVILCO

           
Prezident SLOVILCO Sekretár SLOVILCO
ILCO klub Topoľčany ILCO klub Topoľčany
Ján Čačko Marta Čačková
Krušovská 1831/3 Krušovská 1831/3
955 01 Topoľčany 955 01 Topoľčany
Mobil : +421905319978 Mobil: +421905436471
E-mail : cackoj@gmail.com E-mail: cackovamarta@gmail.com
slovilco@slovilco.sk  
jcacko@volny.cz  
I. Viceprezident SLOVILCO II. Viceprezident SLOVILCO
ILCO klub Bratislava ILCO klub Michalovce
Ing. Eva Benžová Ing. Michal Varga
Callayová č.33 Tušická Nová Ves č.19
841 02 Bratislava 072 02 Tušická Nová Ves
Mobil: +421907504629 Mobil: +421908138078
Tel.: +421264367370 Tel.: +421566495603
E-mail:e.benzova@gmail.com  
Rada odborníkov SLOVILCO Šéfredaktor časopisu SLOVILCO
ILCO klub Martin ILCO klub Banská Bystrica
MUDr. Jaroslav Lúčan, PhD. Mgr. Nadežda Kollárová
ul. Generála Svobodu č.84 Radvanská č.17
036 01 Martin 974 05 Banská Bystrica
Mobil:+421904418207 Mobil:+421908242830
Tel.:+4214342330301 Tel.:+421484102061
E-mail:lucanjaro@gmail.com E-mail:nkollarova@gmail.com
Revízna komisia SLOVILCO Hospodár SLOVILCO
ILCO klub Považská Bystrica ILCO klub Martin
Ing. Mária Pecinová Rút Murínová
Hliny č.1419/15 Žabokreky č.206
017 01 Považská Bystrica 038 40 Žabokreky
Mobil: +421903561118 Mobil: +421904955444
Tel.:+421424330532 Tel.:+421434388154
E-mail: pecinova@post.sk E-mail: rut.murinova@gmail.com
Člen Predsedníctva SLOVILCO Člen Predsedníctva SLOVILCO
ILCO klub Košice ILCO klub Žilina
Andrej Šaroši Peter Balaži
Buzulucká č.22 Vojtašáka č.9
040 22 Košice 010 08 Žilina
Tel.:+421556718630 Mobil+421904390499
  email: balazipeter@post.sk
Člen Predsedníctva SLOVILCO Člen Predsedníctva SLOVILCO
ILCO klub Trenčín ILCO klub Trnava
Anna Ganajová Mária Lančaričová
Nálepkova č.2 Voderady č.177
911 03 Trenčín 919 42 Voderady
Mobil: +421905130700 Mobil: +421908070643
E-mail: annaganajova@gmail.com Tel.:+421335590063
  E-mail: marta.lancar@gmail.com
Člen Predsedníctva SLOVILCO  
ILCO klub Martin  
Helena Pindrochová  
Hurbanova č.23  
036 01 Martin  
Mobil :+421918825593  
Tel.: +421434136519  
   

ILCO kluby SLOVILCO

   
ILCO klub Žilina ILCO klub Veľký Krtíš
Peter Balaži Imrich Bartoš
Vojtašáka č.9 Lučenská č.45
010 08 Žilina 990 01 Veľký Krtíš
Mobil+421904390499 Tel.: +421474821032
email: balazipeter@post.sk ILCO klub Topoľčany
ILCO klub Bratislava ILCO klub Gelnica
Ing. Eva Benžová Ján Červený
Callayová č.33 Kojšov č.233
841 02 Bratislava 055 52 Kojšov
Mobil: +421907504629 Mobil : +421915326492
Tel.: +421264367370  
E-mail:e.benzova@gmail.com  
ILCO klub Liptovský Mikuláš ILCO klub Nitra
Dagmar Drábeková František Elgyütt
Nábr. A. Stodolu č.11 Jelenec č.201
031 01 Liptovský Mikuláš 951 73 Jelenec
Mobil : +421903284021 Mobil: +421907388739
Tel.: +421445620108 E-mail: algyutt.frantisek@zoznam.sk
ILCO klub Galanta ILCO klub Trenčín
Milan Feješ JUDr. Peter Heglas
Kazincyho č.1262/9 Skalka nad Váhom č.2/102
925 21 Sladkovičovo 913 31 Skalka nad Váhom
Mobil: +421903302859 Mobil : +421905631851
E-mail:milanfejes@centrum.sk E-mail :pheglas@orangemail.sk
ILCO klub Dolný Kubín ILCO klub Prešov
Pavol Hrnčiarik Alžbeta Jenčová
Záskalická č.718/2 Víťaz č.447
026 01 Dolný Kubín 082 38 Prešov
Mobil : +421903284021 Tel.:+421517916245
  E-mail: alzbeta.jencova@centrum.sk
ILCO klub Banská Bystrica ILCO klub Trnava
Mgr. Nadežda Kollárová Mária Lančaričová
Radvanská č.17 Voderady č.177
974 05 Banská Bystrica 919 42 Voderady
Mobil:+421908242830 Mobil: +421908070643
Tel.:+421484102061 Tel.:+421335590063
E-mail:nkollarova@gmail.com E-mail: marta.lancar@gmail.com
ILCO klub Bardejov ILCO klub Prievidza
Ľudovít Máčej Ing. Emil Očenáš
Bartošovce č.76 Sadová č.4
086 42 Bartošovce 972 01 Bojnice
Mobil : +421907055569 Mobil : +421903725302
Tel.: +421544791363 E-mail : ilcoprievidza@gmail.com
E-mail : macej.l@pobox.sk  
ILCO klub Považská Bystrica ILCO klub Nové Zámky
Ing. Mária Pecinová Alžbeta Pinčeková
Hliny č.1419/15 Veľké Lovce č.48
017 01 Považská Bystrica 941 42 Veľké Lovce
Mobil: +421903561118 Mobil : +421915776179
Tel.:+421424330532 Tel.: +421356589210
E-mail: pecinova@post.sk E-mail :alzbeta.pincekova@gmail.com
ILCO klub Levice ILCO klub Smižany
Ľubomír Polák Michal Bobko
Družstevná č.17/194 Pribinová č.39
935 37 Dolný Pial 053 11 Smižany
Mobil : +421905731182 Mobil. +421907478643
Tel.:+421366386109 E-mail: pribina39@gmail.com
E-mail : polak.levice@gmail.com  
ILCO klub Ilava ILCO klub Košice
Anton Uríček Andrej Šaroši
Továrenská č.544/14 Buzulucká č.22
019 64 Košeca 040 22 Košice
Mobil: +421905862440 Tel.:+421556718630
E-mail: tourko2@gmail.com  
ILCO klub Poprad ILCO klub Topoľčany
Jozef Šoltís Anna Trenčanská
Magurská č.1 Kapucínska č.350/3
058 01 Poprad 955 01 Nemčice
Mobil : +421907511798 Mobil : +421908785771
Tel.: +421527767701 E-mail : annatrencanska123@gmail.com
ILCO klub Martin ILCO klub Michalovce
Ján Tusjak Ing. Michal Varga
Kozmonautov č.25 Tušická Nová Ves č.19
036 01 Martin 072 02 Tušická Nová Ves
Mobil :+421944145622 Mobil: +421908138078
Tel.:+421434289206 Tel.: +421566495603
E-mail : jan.tusjak@gmail.com