Športový deň stomikov

 

 

 

Športový deň stomikov

Na pozvanie stomikov z Galanty sme sa v prvú júnovú sobotu vybrali  tri členky bratislavského ILCO klubu  do malebnej dedinky Gáň,  na športové podujatie. Bol veľmi pekný teplý letný deň, cesta nám rýchlo ubehla a pred obedom okolo jedenástej hod.  sme už boli na mieste. V budove miestneho úradu nás privítal  predseda ILCO klubu Galanta  a organizátor pán Milan Feješ. V miestnosti už bolo niekoľko účastníkov, nielen domácich, ale aj z klubov v Leviciach , Topoľčanoch , s ktorými sme sa tiež srdečne  pozdravili.

Na otvorenie športového zápolenia prišli aj zástupcovia Miestneho  úradu Gáň, Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce a Ing. František Jankovič, jej zástupca, ktorí nám na úvod zaželali úspechy v našom zápolení. Za vedenie SLOVILCA prišiel jeho predseda pán Čačko s manželkou, ktorí sa aktívne zúčastnili na súťažení. Veľmi milo nás prekvapila zástupkyňa firmy Hartman – Dansac, ktorá prišla medzi nás a priniesla pekné dary ako výhry pre víťazov.   Domáci prichystali pre účastníkov výborné pohostenie, po ktorom začali súťaže v stolnom tenise a v hre „dáma“. Celé podujatie bolo veľmi dobre organizačne pripravené, každý účastník hral s každým a podľa dosiahnutých výsledkov sa určovalo poradie.  Súťaže boli veľmi dôkladné nemohlo sa podvádzať, celé zápolenie trvalo od 13,30 do 18,00 hod.  V obidvoch disciplínach kraľovali domáci súťažiaci, ktorí aj vyhrali ako v stolnom tenise – muži, aj ženy, tak  aj v hre „dáma“. Z nášho klubu najúspešnejšia bola naša Martuška Hagarová, ktorá v stolnom tenise obsadila druhé miesto a obdržala peknú medailu a cenu. Všetci víťazi boli odmenení  medialami a hodnotnými cenami, ktoré do súťaže dali viacerí sponzori /Fy Dansac-Hartman, MÚ Gáň a ´další/.  Na záver súťaženia  ceny odovzdávali  zasa zástupca MÚ Gáň,  pán ing. Jankovič a predseda ILCO klubu pán Feješ. Celé zápolenie športovcov bolo ukončené želaním, aby sa tento dobrý nápad zopakoval aj v budúcnosti.

Tieto športové hry boli v poradí už druhé. Prvý krát sa uskutočnili v minulom roku. Bol to taký pokus, ako by sa to dalo robiť. Keďže pokus vyšiel a všetci čo sa vtedy zúčastnili, vyjadrili   želanie pokračovať v športovom  zápolení, pán Feješ sa podujal na organizáciu športových súťaží aj tento rok. Všetci, čo sme sa toho zúčastnili mu zo srdca ďakujeme a želáme si navzájom, aby sa v tomto  pokračovalo a pokiaľ to bude možné, aj sa rozšírilo o ďalšie kluby. To už ale bude vyžadovať nielen obetavých organizátorov, ale aj finančné prostriedky a to je už horšie.

Na záver dovoľujem si poďakovať pánu Feješovi za jeho prácu, ktorú odviedol a všetkým, ktorí sa zúčastnili na príprave výborného športového zápolenia želám všetko najlepšie, aby mali veľa síl takéto akcie pripravovať aj v budúcnosti.

Hurááá do  športových aktivít v roku   2 0 1 5  !!!!


Za ILCO klub Bratislava Benžová                                              foto galéria