Trojstretnutie 2014

10. výročie trojstretnutia stomikov

SLOVILCO zorganizovalo koncom mája v Bojniciach Trojstretnutie stomikov  z Čiech, Poľska a zo Slovenska. Prvý krát sa pozvali aj zástupcovia stomikov s Maďarska. Z nášho klubu sme sa zúčastnili na tomto podujatí 8 členovia. Okrem toho, že bolo veľmi pekné počasie, celá akcia bola výborne zorganizovaná a musím vysloviť veľké ďakujem organizátorom, ktorí  vykonali veľký kus práce. Priebeh osláv bol veľmi dôstojný, na úvod po privítaní hostí predsedom SLOVILCO  p. Čačkom, sa zaspievali hymny zúčastnených krajín a potom naši členovia v pekných slovenských krojoch porozdávali všetkým účastníkom krásne medovníčky s motívom Bojnického zámku. Na otvorení sa zúčastnila aj starostka mesta Prievidza, ktorá mala tiež krátky príhovor.  Po výbornom obede bol koncert mladých akordeonistov  z Prievidze, ktorý bol na vysokej umeleckej úrovni. Potom bol až do večere voľný program a po večeri sme navštívili Bojnický zámok, kde nás sprevádzali veľmi pekné mladé kastelánky a tiež strašidlá. Bol to úžasný zážitok, strašidlá nás skutočne statočne strašili a my sme sa naozaj vždy poriadne zľakli. Po prehliadke zámku pokračovala zábava pri dobrej hudbe a speve.

Stretnutie stomikov sa uskutočnilo už 10. Krát a celá oslava bola veľmi dôstojná a hlavne veselá. Stomici sa mohli porozprávať,  nadviazať priateľstvá a povymieňať si skúsenosti. Bola som rada, že som sa zúčastnila tohto podujatia a ešte raz vyslovujem veľké ďakujem organizátorom.

 

 

 

Za ILCO klub Bratislava Benžová

foto Benko