Trojstretnuie

Stretnutie na hranici – Trojstretnutie – Dolní Lomná

V dňoch 25. – 26.5.2013 sa konalo v Dolní Lomné stretnutie stomikov Česka – Poľska – Slovenska.

Trojstretnutia sa zúčastnilo 117 účastníkov. Slovenská výprava bola v počte 26  z ILCO klubov Banská Bystrica, Ilava, Považská Bystrica, Smižany a Topoľčany. Z Trenčína bolo 9 stomikov, ktorí sa zúčastnili stretnutia len jeden deň.Všetci účastníci sme sa stretli v Žiline, odkiaľ sme spoločne vlastnou dopravou, zamračenou oblohou a dobrou náladou odchádzali do Dolní Lomná.Takéto počasie nás sprevádzalo celou cestou až do rekreačného strediska v Beskydách kde sa  stretnutie uskutočnilo v penzióne „Beskydka“.   Novo zrekonštruovaný  penzión sa nachádza v obci Dolní Lomná   na ľavej  strane cesty  k lyžiarskemu centru Severka.  Z nadmorskej výšky 595 m poskytuje nádherné výhľady na široké okolie.  K ubytovanie nám boli poskytnuté chatky po 5 osôb. O 12 hodine bolo slávnostné zahájenie stretnutia. Po zaspievaní   hymien a slávnostných príhovoroch, privítaní hostí chlebom a soľou, začalo sa priateľské posedenie, ktoré nám spríjemnilo i oboznámenie sa z históriou  obce a okolia. S ľudovými tradíciami, piesňami  a tancom nám pobyt spestrili folklórny súbor „Vonička“ .   Po ich vystúpení priateľské posedenie pokračovalo vystúpením hostí, porovnávanie podmienok pre život stomikov  jednotlivých štátoch. Po večery rozosmiali a pobavili všetkých účastníkov „Havířovské Babky“ zábavným programom.

Počasie nám stále moc neprialo, ale to vôbec nebolo prekážkou.  Stomici si mali čo povedať o svojich problémoch a zaspomínať na predošlé stretnutia. Na spríjemnenie ďalších chvíľ pobytu a dobrú náladu nám hrala tanečná skupina s Jadvigou Filipovou. Zábava trvala do večerných hodín.

Ráno sme sa prebudili do slnečného rána, tak sme mohli robiť výlety do okolia : I.skupina mohla navštíviť Horní Lomná – Salajka púťové miesto. II. skupina  – múzeum v Dolní Lomne a III. skupina – výstup na chatu „Kamenitá“.

My sme si prezreli okolie Dolní Lomne folklórny amfiteáter, múzeum, kostol a celú veľmi pekne upravenú dedinku. Po spoločnom obede účastníkov bolo oficiálne ukončenie 9.ročníka stretnutia stomikov.

Ľudia sa zbližujú, prichádzajú a odchádzajú, preto lúčenie stomikov roka na rok je ťažšie, ale všetci veria, že sa znovu stretneme a to na 10.ročníku stretnutia stomikov, ktoré bude na Slovensku v roku 2014.

foto Trojstretnutie