WOD – ILCO klub Levice

Oslavy dňa stomikov v Levickom klube

Spoločný odchod autami z parkoviska ZŠ bol oficiálnym začiatkom tohto podujatia,ktoré pripravil výbor ILCO klubu svojim členom v Horárni
u Ráczovej na strelnici pri Mochovciach z príležitosti Celosvetového dňa stomikov. Po privítaní hostí a členov, oboznámil predseda klub p. Polák prítomných s témou tohoročného dňa stomikov a podpredseda klubu p. Kullač s históriou združenia SLOVILCO.
MUDr. Urblíková, spoluzakladateľka klubu zaspomínala vo svojom príhovore o ťažkých začiatkoch, cez výmeny predsedov až po dnešnú rozvinutú činnosť klubu. Prezentáciou stomických výrobkov značiek Dnasac a ConvaTec prednášali na podujatí obchodné zástupkyne PhDr.Gilanová a Mgr. Jančová.
Stretnutie po tejto pracovnej časti pokračovalo posedením pri dobrom guláši a káve so zákuskami. Podvečerná rozlúčka účastníkov stretnutia bola plné elánu na štvrté každoročné stretnutie členov klubu.

Foto galéria

Zájazd na Moravu

Cesta na Moravu bola pre stomikov z  levického klubu príjemnou zmenou proti podujatiam organizovaných ILCO klubom Levice, nakoľko klub sa pri organizovaní podujatí s podobným zámerom sústredil zatiaľ iba na vlastný pohronský región.

Skoré pochmúrne ráno prvého dňa zájazdu sa zmenilo na dážď, ale ani ten nenarušil naplánovanú návštevu dvoch zámkov.

Prvý bol zámok Lešná a priľahlá  ZOO , po príchode s ktorej sme sa stretli s kolegami s nitrianskeho klubu, ktorý zorganizoval na tento zámok a ZOO vlastný zájazd. Našou druhou zástavkou bol zámok Boskovice a dobovo upravená záhrada s oborou .

Druhý, už slnečný deň sme navštívili Punkevskú jaskyňu – Macochu, absolvovali sme  exkurziu do pivovaru v Čiernej hore a návštevu mesta Valtice s jeho historickými pamiatkami.

Domov sme sa vrátili v neskorú večernú hodinu trochu unavení, ale zato s peknými spomienkami na príjemné strávené dva dni.

Zájazd zorganizovaný Zväzom telesne postihnutých, na pozvanie ktorého sa stomici z levického klubu zúčastnili tohto podujatia bol pre nás zážitkom, ktorý nás usmerní pri plánovaní podujatí klubu.

Výbor ILCO klubu Levice

Foto galéria