Trojstretnutie – Graniczne Spotkanie

Trojstretnutie stomikov – Poľsko Tresna hotel ODYS


 

 

 

 

Už od roku 2005 sa stretajú stomici  s troch susediacich štátov – Česka – Poľska – Slovenska.  Tieto stretnutia sa konajú, aby si stomici navzájom odovzdali skúsenosti, predstavili si krásy svojej zeme a regiónu kde sa stretnutia konajú a najviac aby sa potešili  zo vzájomného stretnutia starých priateľov. V tomto roku pripadlo konanie na Poľských priateľov, ktorí vybrali krásne prostredie pri jazere  Žywieckie. Stretnutie sa uskutočnilo  v dňoch 26. – 27.05.2012 v hotely ODYS  Tresna. Za združenie SLOVILCO sa uvedenej akcii zúčastnili stomici zo Žiliny, Považskej Bystrice, Banskej Bystrice, Trenčína, Topoľčian, Bratislavy . Po príchode do hotela  sme sa ubytovali v bungalovoch  po päť osôb v dolnej izbe dvaja a v hornej na poschodí  traja. Po ubytovaní sme sa prezliekli do tričiek s emblémom SLOVILCO a odišli sme na obed a zároveň  zvítať sa so starými známymi, ktorí postupne prichádzali na stretnutie. Po obeda sme sa všetci presunuli na ihrisko hotela kde bol slávnostný nástup zúčastnených  delegátov stretnutia.  Po privítaní pani Evou Sawickow a Prezidentom POL-ILKO Andrzej Piwowarski. Prehovorili k zúčastneným  i zástupcovia Moravy  a Slovenska . Po úvodných uvítaniach nesledovalo už tradičné spievanie štátnych hymien zúčastnených , ktoré odspievali  všetci zhromaždení  spoločne. Po oficiálnom zvítaní nasledoval program a to výlet autobusom na  horu Žar v Miedzybrodziu. Je to hora ktorá vyčnieva nad okolitú krajinu a je z nej krásny výhľad  na  okolie. Na horu sme sa vyviezli  pozemnou lanovkou . Na samom vrchole hory je vodná nádrž ktorá slúži  ako zásobník vody pre elektráreň pod kopcom na výrobu elektriny. Po návrate späť do hotela bola pripravená večera  na grile a kto chcel tak si mohol grilovať svoju večeru  i sám. Po večery bolo vystúpenie ľudovej  hudby, ktorá hrala do spevu i na tancovanie. Všetci sme sa bavili dobre zaspomínali si,  poukazovali fotografie z minulých stretnutí i z rodinných udalostí. Po desiatej hodine nasledovala druhá večera   a mnohí účastníci už nevládali  dať si tú poslednú dobrotu Gyros. Na ubytovne sme sa rozchádzali v noci po druhej hodine rannej. Po raňajkách nasledovalo lúčenie , ktoré je vždy pre všetkých ťažké, vítanie je radostné, lúčenie je smutné a vypadla nejedna slzička pri lúčení a s prianím dobrého zdravia aby sme sa nabudúce v Ostrave stretli v zdraví a znova sa potešili vzájomnému stretnutiu,…

 

Dovidenia v Ostrave v roku 2013.

Ján Čačko
SLOVILCO

 

Foto z akcie