Terchová 2011

VII. stretnutie stomikov na hranici  pod názvom TROJSTRETNUTIE.

Stretnutie ktoré sa teší stále väčšej obľube medzi stomikmi a zúčastňujú sa ho  stomici Moravsko – Sliezskych klubov , stomici z Poľska a Slovenska.

V roku 2011 sa organizátorom trojstretnutia stalo združenie SLOVILCO., stretnutie sa uskutočnilo v krásnom prostredí Terchovej rodisku Juraja Jánošíka a vo Vratnej doline.

Dna 4 júla, za pekného slnečného počasia, sa zišlo 192 stomikov – členov Moravsko – Sliezskych klubov, POLILCO a združenia SLOVILCO v turistickom stredisku obce Terchová pri vchode do Vratnej doliny .  Pri slávnostnom nástupe pod sochou Juraja Jánošíka sa stretli zúčastnení so štátnymi vlajkami, po spoločnom zaspievaní slovenskej a českej hymny, ktoré slovenskí a českí účastníci zaspievali spoločne odznela i poľská hymna. Po privítacom príhovore p. Čačku, predsedu združenia SLOVILCO a pozdravných príhovorov vedúcich jednotlivých skupín, sa účastníci oboznámili s programom stretnutia. Po tomto oficiálnom otvorení stretnutia nasledovalo osobné, vzájomné vítanie i spoznávanie sa účastníkov stretnutia. Vytvorila sa srdečná a priateľská atmosféra, bez jazykových problémov v dorozumievaní sa. Na stretnutí bolo zastúpenie stomikov od Prahy  cez Katovice až po Bardejov.

Po spoločnom obede v penzióne Covera a ubytovaní zúčastnených v 10 penziónoch v Terchovej a jednej časti v Jánošíkovom dvore v Zázrivej. Stretnutie pokračovalo spoločným posedením v penzióne Covera.

Dozvedeli sme sa od pani Galvankovej  o histórií života Juraja Jánošíka i obce Terchová. Po prednáške nám zahrali chlapci z Terchovej na heligónkach. Po ich vystúpení bola večera kde počas večere i po nej na počúvanie a do tanca zahral pán Viliam Gajdoši so synom. Spoločné posedenie bolo až do polnoci tí vytrvalejší zostali ešte dlhšie.

Ráno, pomerne po krátkom spánku a výdatných raňajkách,  si účastníci mohli vybrať z trás pešo na Jánošíkové diery, alebo autami na lanovku do Vratnej dolina na Chleb. Väčšina účastníkov sa vybrala na lanovku. Pri lanovke nás privítal pán MUDr. Jaroslav Lúčan, PhD. člen horskej služby vo Vratnej doline a predseda Rady odborníkov pri združení SLOVILCO .

Oboznámil prítomných s okolitou prírodou s pomenovaním všetkých okolitých vrchov a dolín. Počasie bolo krásne fúkal príjemný vietor takže tí ktorí sa vybrali na Kriváň  boli spokojný. Pri odchode na obed sa všetci zúčastnení zišli a spravili si spoločné foto na vrchole Chlebu . Po dobrom obede nastal čas na rozlúčku ťažko sa lúčilo nakoľko vytvorená srdečná a priateľská atmosféra, ktorá celé podujatie sprevádzala, ako by účastníkom nedovoľovala sa okamžite rozísť. Takže niektorí si posedeli a zaspomínali ešte i po obede.

Každé lúčenie  s dobrými priateľmi prináša smútok, nasledujú stisnutia rúk a priateľské objatia, mnohí ako by si chceli odovzdať energiu a potešiť sa svojou blízkosťou do ktorej nás priviedol podobný osud. Bolo to stretnutie ľudí s rovnakým postihnutím, na ktorom mohli  hovoriť o svojom živote, postihnutí, o svojich zdravotných problémoch , sociálnej i spoločenskej oblasti bez obáv i strachu z odsúdenia čí nepochopenia. Mohli si navzájom radiť i odovzdávať skúseností.

Stretnutie prispelo k utuženiu starých i k vytvoreniu nových priateľstiev medzi stomikmi rôznych krajín. Bolo tiež dôkazom toho, že stomici napriek svojmu hendikepu majú radi život, vedia sa z neho  tešiť i spoločenský pookriať. Pri rozlúčke si účastníci navzájom želali predovšetkým zdravia a vyjadrovali želanie, aby sa o rok znovu stretli na takomto krásnom a srdečnom podujatí.

Nadšený bol i MUDr. Jaroslav Lúčan , PhD. z Martina, ktorý bol jedným zo zakladateľov združenia SLOVILCO. Bol dojatý, ako sa jeho myšlienka o vzájomnej spolupráci a pomoci medzi stomikmi krásne rozvinula. Patrí mu naše poďakovanie z pekného doobedia vo Vratnej doline.

Foto z Trojstretnutia

Marta Čačková