Zasadnutie LPR SR

Zasadnutie Ligy proti rakovine V Bratislave dňa 10.12.2010 sa uskutočnilo zasadnutie Ligy proti rakovine na ktorom sa zúčastnili Pobočky LPR a pridružení členovia. Na úvod zasadnutia prehovorila prezidentka LPR pani MUDr. Eva Siracká, DrSc.. Oboznámila prítomných o dianí v Európe a o činnosti LPR na Slovensku . Na Slovensku bolo otvorené  tretie Centrum pomoci Ligy proti rakovine po Bratislave, Košiciach i Martine bolo v tomto roku otvorené…

Čítať celé

Kongres IOA 2010

13.kongres  Svetovej asociácie stomikov vo Frankfurte N/Mohanom Svetový kongres  IOA sa mal konať  v Bangkoku, ale pre politické nepokoje bol preložený do  mesta Frankfurt nad Mohanom v Nemecku. Stretnutie delegátov z celého sveta sa konalo v termíne od 16.11. 2010 do 20.11.2010. Vo Frankfurte sa zišli delegáti z 5 regiónov : Ázia, Európa, Severná Amerika, Južná Amerika, Pacifik, v…

Čítať celé