Školenie

Školenie na počítače v Turčianskych Tepliciach

V dňoch  13.-14.11.2010 uskutočnilo Slovenské združenie stomikov SLOVILCO školenie na ovládanie počítačov pre začiatočníkov.Školenie viedol Pavol Gašparík firma BELLATRIX. Zišli sa tu predsedovia ILCO klubov aby si osvojili základy práce s počítačom, posielanie e-mailovej pošty, zakladanie nových e-mailových adries. Dňa 13.11.2010 sme sa doobeda zišli v Turčianskych Tepliciach a po absolvovaní obeda sme sa všetci pustili do práce pri  7 počítačoch.  Po oboznámení sa s klávesnicou počítača a jeho spúšťaním sme prešli k zložitejším úkonom založenie e-mailovej adresy. Kde všade a na ktorých serveroch sa dá adresa založiť. Po založení adresy sme prešli na písanie a odosielanie e-mailovej pošty, jej otváranie, pridávanie súborov, fotografií a obrázkov do pošty. Tí skúsenejší si vyskúšali i maľovanie a úpravu  namaľovaných obrázkov v skicári .Po večery sme pokračovali s prácou na počítačoch ďalej.

Na druhý deň po raňajkách sme začali pracovať na dopisoch v programe Word a na tabuľkách v programe Excel . Cez internet sme si prezreli stránky na ktorých sa nachádzajú internetové stránky ktoré sú zabezpečené proti výrom a sú dôveryhodné pre spotrebiteľa. V tejto časti školenia sa už odpovedalo na dotazy zúčastnených ohľadom práce a programov v počítači. Účastníci kurzu mali možnosť využiť zľavnené lístky do Aquaparku . Po  dobrom obede v penzióne Pod Orechom sme sa rozišli z konštatovaním že je nutné takéto školenie spraviť pre širší počet účastníkov.

Foto zo školenia