VZK

sejmout-1 znak Slovilco1-1

Valné zhromaždenie  SLOVILCO


V dňoch 29.—30.04.2009 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenského  združenia stomikov SLOVILCO v  rekreačnej oblasti Duchonka  chata Jazmín a Slniečko.

Delegáti pricestovali na Duchonku dňa 29.4.2009 v dopoludňajších hodinách obed sa začal 13,30 hod. Po skončení obedu nasledoval pracovný program pre zúčastnených stomikov  a to prezentáciou firiem vyrábajúcich stomické pomôcky a s oboznámením s najnovšími trendmi v oblasti stomických pomôcok.

Prvú prezentáciu výrobkov firmy Coloplast  viedla pani Ing. Tatiana Binderová obchodná zástupkyňa firmy . Stomici  si si vypočuli pútavé rozprávanie pani Ing. Binderovej o histórií a začiatkoch firmy Coloplast.  O to kto sa najviac pričinil a zabezpečil prvú výrobu stomických pomôcok , aké má firma plány do budúcnosti vo vylepšovaní stomických pomôcok .  Stomici mali možnosť vyskúšať si ponúkaný sortiment výrobkov firmy Coloplast.  Stomici boli oboznámení s iniciatívou firmy v oblasti  zdravia so stómiou  a to  vzdelávací seminár pre ľudí so stómiou a ich rodinných príslušníkov. Ktorý je prevádzaný v rámci Slovenska vo vybraných mestách a predsedovia klubov obdržali termíny konania seminárov v jednotlivých mestách Slovenska . Po predvedení výrobkov nasledovala diskusia a dotazy  stomikov ohľadom výrobkov ošetrovaní stómie a používaní kozmetiky.

Po vystúpení firmy Coloplast nasledovala prezentácia firmy B.Braun zástupcom pánom PhDr. Zdenkom  Šigútom, PhD.  Oboznámil prítomných stomikov o tom, že firma  B.Braun sa vracia na trh cez novo otvárané lekárne Zelená hviezda v činnosti sú už lekárne v Bratislave, Nitre, Zvolene a v Košiciach viac sa môžu stomici dozvedieť na bezplatnej linke 00421 903 426 098 . Stomici a Slovenské združenia stomikov pevné dúfajú že spolupráca s firmou B.Braun bude znovu pokračovať k spokojnosti oboch partnerov.

V závere pracovného dňa bola prezentácia firmy Forever Living Products obchodným zástupcom pani  PhDr. Tatianou Trizmovou. Firma sa zaoberá predajom výživových produktov  na  čistej prírodnej báze. Prednáška bola zameraná na viacero  oblastí ľudského organizmu . Pani PhDr. Trizmová  sa postupne zaoberala týmito oblasťami ohľadom správnej  výživy so zameraním na problematiku  stomického ochorenia. Udržovaním pitného režimu ktorý je pre ľudský organizmus dôležitý. Táto prednáška z ukážkou produktov firmy bola pútavá a zaujala všetkých prítomných.

Po skončení prednášok bola večera  a po večery sa všetci zúčastnení vybrali do prírody rekreačnej oblasti Duchonka.

Na druhý deň 30.4.2009  po raňajkách mala prezentáciu firma ConvaTec  zastúpená produktovým manažérom Mgr. Slávkou Judíniovou. Firma vystavila svoje produkty a stomici si prezreli počítačovú prezentáciu najnovšej tvarovateľnej podložky firmy ConvaTec. Kluby obdržali uvedenú prezentáciu  i v podobe DVD aby si ju mohli prezerať i  ostatní stomici na kluboch . Po skončení  prezentácie firmy ConvaTec nasledovala pracovná časť  samotné VZK .

Po  úvodnom slove podpredsedníčky združenia SLOVILCO Ing. Benžovej , privítaní hostí a účastníkov VZK. Prebehlo volenie pracovných komisií , aby sa komisie mohli ujať svojich povinností. Po prečítaní správy o činnosti za dvojročné obdobie, správy o hospodárení, rozpočtu na nové volebné obdobie, Plánu aktivít na dvojročné obdobie. Prebehlo oboznámenie účastníkov s novými kandidátmi na posty  prezidenta združenia, Rady združenia, Revíznej komisie, a Rady odborníkov a Predsedníctva združenia.

Za Prezidenta združenia bol zvolený pán Ján Čačko           ILCO Topoľčany

Predseda Rady odborníkov MUDr. Jaroslav Lúčan PhD.         ILCO Martin

Podpredsedovia :

Ing. Eva Benžová              ILCO Bratislava

Ing. Michal Varga             ILCO Michalovce

Andrej Šároši                    ILCO Košice

člen :

Anna Ganajová         ILCO Trenčín

Mária Lančarovičová   ILCO Trnava

Šéfredaktorka : Mgr. Nadežda Kollárová     ILCO B. Bystrica

Tajomníčka : Helena Pindrochová         ILCO Martin

Pokladníčka : Rút Murínová        ILCO Martin

Revízna komisia  :  Ing. Mária Pecinová       ILCO Považská Bystrica

Rada združenia SLOVILCO :

Mária Šuleková           Banská Bystrica

Jozef Rešovský Bardejov

Anna Pelikánová Bratislava

Pavlína Bešeová Bratislava – URILKO

Pavol Hrnčiarik Dolný Kubín

Milan Feješ Galanta

Anton Šíma Gelnica

Ján Smaha Ilava

Arpád Juhász Komárno

Andrej Šároši Košice

Ľubomír Polák Levice

Ing. Július Odelga, CSc. Liptovský Mikuláš

Ján Tusiak Martin

Ing. Michal Varga Michalovce

František Elgyütt Nitra

Alžbeta Pinčeková Nové Zámky

Jozef Šoltis Poprad

Marta Pavlíková Považská Bystrica

Alžbeta Jenčová Prešov

Ján Oboňa Prievidza

Jozefína Kuliaková Ružomberok

Bc. Emília Dugasová Spišská Nová Ves

Jaroslav Čimbora Topoľčany

Anna Ganajová Trenčín

Mária Lančaričová Trnava

Imrich Bartoš Veľký Krtíš

Peter Baláži Žilina


Program :

29.4.2009

12,00 – 13,00 – prezentácia delegátov

13,00 – 13,45 – obed

14,00 – prezentácia firiem  ConvaTec, Coloplast, Zelená hviezda (B.Braun) Dansac

18,00 – voľný program

30.4.2009

7,30 – 8,00 – raňajky

8,15 – Valné zhromaždenia klubov SLOVILCO

12,00 – obed

13,00 – odchod domov

Foto VZK