Rekondície Duchonka

Rekondície Duchonka

V dňoch     26.— 31.10.2009 sa uskutočnil rekondičný pobyt na penzióne Javorina na Duchonke. Rekondičný pobyt uskutočnil ILCO klub Topoľčany pre svojich členov a pozvaných členov z partnerských klubov Opava, Trenčín, Košice, Žilina, Ilava, Martin. Prvý deň sa začínal obedom. Po obede  bolo voľno aby sa všetci zúčastnení mohli ubytovať  a prezrieť si okolie Duchonky.

Po večery všetci účastníci zostali v jedálni , kde sme sa navzájom predstavili i rodinní príslušníci kto ako dlho je po operácií stómii. Večer nám prebehol pri družnej debate veľmi rýchlo.

Počasie na rekondičnom pobyte nám prialo počas celých šesť dní bolo pekné počasie iba v jeden nám trochu spŕchlo. Každý deň sa rekreanti mihli poprechádzať v rekreačnom zariadení Duchonka v brezovom háji kde sú vyasfaltované chodníky a pri prechádzke po pláži možnosť občerstvenia v bufetoch kde najviac na odbyt išli  langoše. Kto chcel tak absolvoval i rehabilitáciu – masáže , ktoré boli zabezpečené majiteľom penziónu pánom Sucháňom.

Všetci prítomní na rekondícií si v stredu spravili výšlap na zámoček baróna Stummera, kde nás z históriou zámočku  oboznámil pán Čačko. Správca zámočku nám  umožnil pozrieť si i zariadenie  v tejto budove, kde sa poriadajú školenia, oslavy narodenín, svadby s možnosťou ubytovania pre 40 osôb. V dolnej časti zámočku je jedáleň a kuchyňa. Po výdatnom obede sme si prezreli videa o ZŤP a voľbe Prvej stomamis na svete pri tomto filme prítomní na chvíľu zabudli i na svoje problémy nakoľko to bola hodinka smiech a veselosti.

Na štvrtok ráno sme mali objednaný autobus na zájazd do Gabčíkova a Komárna. V Gabčíkove sme si prezreli loďou cez  plavebnú komoru priehrady na vrchnú hladinu Dunaja a späť cez plavebnú komoru  znovu dolu . Po absolvovaní plavby sme nasadli na autobus a odcestovali sme do Komárna na prezretie Európskeho dvora. Počasie sa nám vydarilo i na výlete bol pekný deň takže i spokojnosť všetkých zúčastnených. V piatok večer sme mali posedenie pri pahrebe a opekanie, práve pri opekaní bol sa nám trochu rozpršalo , ale opekaniu to navadilo bola o to lepšia zábava. V sobotu večer sme sa pri spoločnom posedení rozlúčili, poďakovali majiteľom za dobrú stravu a ubytovanie. registrační sídlo Všetci vyjadrili spokojnosť s rekondičným pobytom na Duchonke s tým, že sa sem ešte vrátime. Touto cestou chcem všetkým prítomným poďakovať  za účasť na rekondičnom pobyte i tým ktorí nám darovali 2% z dane a mohli sme uskutočniť tento rekondičný pobyt, ktorý má pre nás  zdravotne postihnutých veľký význam ako i pre ich rodinných príslušníkov. Vzájomne sa poznávame odovzdávame si skúsenosti a načerpáme  sily aby sme mohli naďalej pomáhať ostatným zdravotne postihnutým v našich kluboch.

Ján Čačko

ILCO klub Topoľčany

Fotoalbum Duchonka