Rekondície Bojnice

Rekondičný pobyt v Bojniciach

v hoteli „Régia“

Rekondičný pobyt sa uskutočnil v dňoch 24. 8. -31.8.2009. Zúčastnilo sa 24   členov z rôznych kútov Slovenska. Tento rekondičný pobyt bol hradený z finančných prostriedkov Ligy proti rakovine. Vedúcou tohto turnusu bola Ing. Eva Benžová. Prvý deň po obede sme sa predstavovali , trošku sme sa porozprávali o našich problémoch a ťažkostiach v kluboch a išli sme si oddýchnuť po únavnom cestovaní.

Ubytovanie bolo dobré. Priamo z izieb sme mali krásny výhľad na Bojnický zámok. Počasie nám prialo, bolo veľmi pekne. A tak, každý podľa svojich možností využíval letné slniečko. Niektorí obdivovali krásu okolia mesta Bojnice a Prievidze, iní sa chodili kúpať do termálnych kúpeľov – Jánov kúpeľ, kde to bolo pre nás finančne únosné. Chodili sme aj na vonkajšie kúpalisko „Čajka“, voda mala 24°stupňov, ale pri vonkajšej teplote 32° to bolo veľmi osviežujúce. Absolvovali sme aj soľnú jaskyňu, kde sme pri peknej hudbe relaxovali a v polospánku aj trošku snívali. Bol tu veľký výber kultúrneho vyžitia, ako napr. múzeum Bojnický zámok, zoologická záhrada a pod. Denne sme absolvovali prechádzky v čistom kúpeľnom parku, posedenie v cukrárni, odvážnejší sa vybrali aj na salaš, pochutnať si na žinčici. Po večeroch sme si išli vypočuť peknú hudbu, ktorá hrala do tanca aj na počúvanie. V sobotu sme si urobili rozlúčkové posedenie.  S rekondičným pobytom boli všetci účastníci veľmi spokojní, a to ako s ubytovaním, tak aj so stravou.
Chcem sa všetkým poďakovať, našej vedúcej, že sa o nás starala, výboru SLOVILCO, že sme sa mohli zúčastniť tohto pobytu a Lige proti rakovine za poskytnuté finančné prostriedky.
Rekondično -rehabilitačné pobyty majú pre nás veľký význam. Spoznávame nových priateľov, vzájomne sa poradíme, odovzdáme si skúsenosti a načerpáme sily, aby sme mohli naďalej pomáhať v našich kluboch.
Veľmi pekne ďakujeme, vďační členovia ILCO klubov z rekondičného pobytu v hoteli Régia, Bojnice 2009.

A. Pelikánová Bratislava

RP Bojnice 084aRP Bojnice 083a